Loading

Otvoritev razstave "Lipe" Stari trg, 31. 5. 2019

V knjižnici v Starem trgu je bila otvoritev razstave fotografij "Zgodbe naših lip", ki jih je napravil Mario Žnidaršič v okviru študijskega krožka, katerega tema so bile lipe.

Vse je bilo v znamenju lipe, tudi pesmi.

Pri otvoritvi je sodeloval tudi Matija. S svojimi prijatelji in korenino je popestril večer.

Če ne bi videl in slišal, ne bi verjel.
Created By
Milos Toni
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.