vil du være del af et fællesskab HAMLET RUGBY KLUB

- bygget op om værdierne passion, sammenholdrespekt, disciplin, og fairplay!

#onebigrugbyfamily Vi har altid plads til flere spillere i Hamlet Rugby Klub

Hamlet træningstider er

For U10, U12 og U14: Tirsdag og torsdag kl. 16:30 - 17:30 på rugbybanen ved Helsingør hallen.

Alle er naturligvis velkomne🏉

Credits:

Jason Coombe and Jens Tamsen

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.