Ankara kalp ve damar cerrahı kalp ve damar cerrahı ile koroner bypass

Ankara ilinde yapılmakta olan kalp ve damar cerrahı tarafından geleneksel ve daha az invaziv seçenekleri ile koroner arter bypass ameliyatı pompa cerrahi ve minimal invaziv cerrahi yanında Minimal invaziv kalp kapakçığı ameliyatı, Kalp ritim bozuklukları için cerrahi yaklaşımlar, Aort anevrizması ve aort diseksiyonu tamiri için tedavi karmaşık bir ameliyatları ve bunların yanında Şiddetli aort darlığı olan hastalarda uygulandı Aort yetersizliği ile açık Ankara kalp ameliyatı olmadan hastalıklı aort kapakçığı değiştirir.

Bu minimal invaziv kalp ameliyatı birkaç küçük kesiler aracılığıyla gerçekleştirilir. Kalp ameliyatı sırasında yenmek için devam ediyor. Ayrıca kişinin durumuna göre koroner bypass ameliyatı yapılabilmektedir. Kalp için koroner bypass ameliyatı için göğüs açılır ve kalp ameliyatı yapılırken dövmeye devam eder. KABG çok benzer ama kalp akciğer bypass makine kullanmaz. Aort kapakçığı ameliyatı kalp aort kapakçığı değiştirmek için yapılır. Kan kalbin aorta ve aort kapak üzerinden akar. Aort kapak çok kan akabilir açılır ve geriye doğru akan kan tutmak için kapatır. Eğer aort kapak açık veya tüm yol kapatılarak ameliyat gerektirir. Minimal invaziv cerrahi küçük kesiler kullanılarak yapılır.

Ankara kalp ve damar cerrahı ile kalbini aç ve Kapat sadece tek bir yönde kan akışını sağlamak için dört kapakçık vardır. Bazen, bir doğumsal kusur, romatizmal ateş, enfeksiyon veya yaşa bağlı değişiklikler nedeniyle kalp kapakçığı açık veya düzgün kapatmayın. Kusurlu kalp kapakçıkları daha ciddi kalp hastalıklarına ve zor normal, aktif bir hayat sürmek için yapabilirsiniz.

Kalp kapakçığı ameliyatı avantajları enfeksiyon daha az kan kaybı azalmış ağrı ve travma ve daha düşük risk olarak daha küçük yara izi vardır. Ankara kalp ve damar cerrahisi hastalarımızın bu gelişmiş cerrahi seçenek sunuyor olmaktan mutluluk duyar.Kalp ve damar cerrahi hizmetleri tam bir spektrum sunmaktadır. Bizim cerrahlar kapakçığı ameliyatı gibi bir çok kalp sorunları ele alınmaktadır.

Kalp kapakçıkları düzeltilmesi gerekir bozuk veya arızalı olduğunda, yerine yenisini kapakçığı onarmak için en iyisidir. Tamir valfi mekanik veya biyolojik kapak replasmanı daha uzun sürer. Eğer hastanın minimal invaziv kalp kapakçığı ameliyatı için bir aday ise, faydalarından daha da büyüktür.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.