ZEUR NIET LOGO Jonathan Bruggeman

Het koor Zeur Niet is een koor van sopraan, mezzo en alt zangeresen, een dirigent en een pianist. het is opgericht in 2010 en telt nu zo ruim 30 leden. hun voornaamste kleuren zijn rood en wit.

Voorbeeld logos

Schetsen

LOGO Variatie

Uitgewerkte logo

Het maken van dit logo was zeur leuk sinds ik zelf een muziek INSTRUMENT bespeel. hierdoor weet ik al veel van muziek gerelateerde iconen. ik ben eerst begonnen met het VOORONDERZOEK en gekeken hoe andere logo's van dezelfde branche eruit zien. hierdoor ben ik gaan schetsen en ben ik tot mijn schets uitgekomen. ik heb voor de eerste schets gekozen omdat het strak en fijn oogt. hierdoor zal er geen drukke uitstraling overkomen. terwijl ik het logo aan het uitwerken was heb ik gekeken of ik er ook wat rood kon instoppen. ik ben toen tot de conclusie gekomen dat het logo veel drukker werdt en heb ik dat idee niet gebruikt. Het uiteindelijke logo dat ik gekozen heb heeft wit en lichtgrijs.

Visite kaart

Created By
Jonathan Bruggeman
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.