SUURET NÄLKÄVUODET HAAPAVEDELLÄ -luento to 16.3.2017 klo 18

to 16.3.2017 klo 18.00-19.30 Haapaveden Opisto Reijowaara-sali

Anu Koivunen, FT, tietokirjailija

Vuosina 1867–1868 koettiin Suomessa suuri nälänhätä, katastrofi joka vei hautaan noin kahdeksan prosenttia koko Suomen väestöstä. Jo edeltävinä vuosina sato oli ollut huono, mikä enteili maatalousvaltaisella alueella pahaa. Varsinaisena nälkäkeväänä 1867 luonto näytti menneen sekaisin - toukokuussa Erkin päivän aikaan hanget kantoivat hevosta, vielä kesäkuussa Pyhäjoki oli jäässä.

Seuraavana talvena kuolema alkoi toden teolla korjata satoa. Pahimpana päivänä hautaan siunattiin 33 kuollutta. Haapaveden silloisesta 4500 asukkaasta nälkä ja taudit veivät hautaan kaikkiaan yli 700 henkeä.

Vapaa pääsy. Tervetuloa!

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.