Loading

ХАЈДУЧКИ циклус песме о хајдуцима

О ХАЈДУЦИМА

Реч хајдук има различита значења. Најчешће се узима као одметник од власти у доба ропства под Турцима, али и као отпадник од власти уопште. По свему судећи, реч хајдук је арапског порекла и на Балкан је доспела заједно са Турцима. Реч је о заједничком балканском називу који изражава покрет отпора против Турака. Старији термин за означавање ове појаве је гусар, у значењу разбојник. Харамијом се означава хајдук-разбојник. Отуда је хајдучки старешина харамбаша.

Хајдуци су, дакле, били одметници од турске власти. „Наш народ мисли и пјева да су у нас хајдуци постали од турске силе и неправде. Истина да многи људи не оду у хајдуке да чине зло, али кад се човјек (особито прост) једанпут отпади од људскога друштва и опрости се сваке власти, он почне, особито један уз другога, и зло чинити; тако хајдуци чине зло и народу своме, који их према Турцима љуби и жали, али се и данас чини хајдуку највећа срамота и поруга кад му се рече да је лопов и пржибаба. (...) Прави хајдук неће никад убити човјека који му ништа не чини, већ ако да га наговори какав пријатељ или јатак.” (Вук Стефановић Караџић, Живот и обичаји народа српскога, одломак).

Хајдук Вељко Петровић

Хајдуци су се одметали у шуме, одакле су нападали Турке и узимали им плен. У хајдучким песмама често срећемо мотив хајдуковог проклињања планине, мотив горе која проклиње јунака, али и мотив хајдукове захвалности гори, или опроштај са гором, који симболично означава и опроштај са (епским) животом. Гора је родно место хајдука, његово уточиште и најпоузданији ослонац. Били су организовани у хајдучке дружине, на чијем челу се налазио харамбаша, који је носио скупоцено одело и најчешће је биран због своје старости или умешности. У песмама о хајдуцима хајдучка чета најчешће броји 30 чланова. Поред харамбаше, у чети се издвајају још и барјактар и калауз (путовођа). Барјактар врши одабир чланова дружине. Без чете, хајдук је слаб и незаштићен, немоћан да покрене било какву акцију против непријатеља. Под барјак се купе само изабрани јунаци. Избор харамбаше је најбитнији део окупљања чете. Хајдуци морају изабрати човека коме ће поверити свој живот и свој иметак без остатка, који ће бити праведан судија и непоколебљив мегданџија, који ће знати да мудро и промишљено сачува дружину од потера, неслоге и сваковрсних опасности горског одметничког живота. Без харамбаше дружина је обезглављена. Отуда се овом мотиву у песмама посвећује велика пажња. Посебно се осуђује неслога и деоба чете. У песмама о хајдуцима велика пажња се посвећује мотиву „хајдучке среће”.

циклуси епских песама - подела

Вук Караџић је епске песме поделио према старини догађаја о којима певају. За разлику од Вукове, садашња подела је сачињена према темама и личностима о којима песме певају, па је зато зовемо поделом на тематске кругове (циклусе) песама.

Песме средњих времена, како их је Вук назвао, говоре о отпору народа н сукобима с Турцима у време робовања, то јест о хајдуцима и ускоцима. Народ је у хајдуцима и ускоцима видео осветнике који су се борили против неправде и насиља које су спроводили Турци и наду да ће борбом доћи до слободе. Најпознатији ликови хајдука били су Старина Новак, дели Радивоје, дијете Грујица, Томић Мијат, Бајо Пивљанин.

ИСТРАЖИВАЧКИ ЗАДАЦИ

Основни ниво

1.Одреди тему песме.

2.Како су хајдуци обучени? Објасни детаљно.

3.У којим стиховима се види родитељска брига старог хајдука да му синови сачувају до последњег даха јуначки понос? Препиши стихове.

4.Опишите укратко њихову јуначку смрт.

Како су хајдуци обучени? Објасни детаљно.

У којим стиховима се види родитељска брига старог хајдука да му синови сачувају до последњег даха јуначки понос? Препиши стихове.

Опишите укратко њихову јуначку смрт.

Средњи ниво

1.У другом делу видимо како умире Стари Вујадин. На какве муке су га стављали Турци? Чиме су га приморавали да ода своје другове? Обрати пажњу на моралну снагу Старог Вујадина у тренуцима највећих мучења.

2.Прошири овај мотив и на остале хајдучке песме које сте читали. Које су исте јуначке и моралне особине ових ликова?

3.Објасни градацију у сликама мучења Старог Вујадина.

4.На почетку песме приказана је сликовито девојачка клетва. Каква осећања девојка тиме изражава? Можемо ли та осећања да уопштимо и на цели народ?

Напредни ниво

1.Прочитај текст Миодрага Павловића „Стари Вујадин или расправа о очима“.

2.Миодраг Павловић каже да се у песми на почетку и на крају говори о очима; шта је заједничко девојци и гуслару који је ову песму испевао? О каквој метафори Павловић говори?

3.Шта значи придев „чарне“ у синтагми „чарне очи“?

4.„Ја не казах за лажљиве очи, / које су ме на зло наводиле, / гледајући с највише планине...“ Како Павловић тумачи ове стихове?

ДЕСПОТИЦА ЈЕРИНА БРАНКОВИЋ

Ово је прича о деспотици Јерини Бранковић. Била је жена деспота Ђурђа Бранковића. Пореклом Гркиња, из познате породице Кантакузина, на рођењу је добила име Ирина, код Срба се то име јављало као Јерина.

У народу је била прозвана Проклета Јерина и тако и остаде. Да ли је стварно била зла и проклета, проценимо сами. Више нисмо у средњем веку.

Рођена је нешто пре 1400. године од оца Димитрија И Кантакузина, севастократора и деспота од Мореје. Била је веома лепа и образована. Удала се 1414. године за деспота Ђурђа Бранковића и била му је друга жена. Његовој првој жени не знамо име, једино што знамо јесте да је била трапезнутска принцеза и да је са Ђурђем имала ћерку Јелену. У историјским изворима, за Ђурђеву ћерку Мару (касније султанију на турском двору) не зна се да ли је била Јеринина ћерка или ћерка те Ђурђеве прве жене али је Јерина прихватила као своју. Јерина је, поред Маре за коју се не зна да ли јој је она мајка, имала са деспотом Ђурђем још петоро деце: Тодора, Гргура, Стефана, Лазара и ћерку Катарину.

Деспотица Јерина, будући веома образована и писмена, често је утицала на државничке послове свога мужа. Као што знамо, у средњем веку је општеприхваћено да је жена неко оруђе ђавола ако управља пословима, утиче на мужа итд. и народ често свом господару ништа није замерао, а све што се народу није свидело пребацивано је жени. Тако је, због изградње Смедерева, деспотица Јерина, постала у народу позната и опевана као веома сурова владарка, а народ јој је надео име Проклета Јерина. До данашњих дана широм Србије и земаља српских, ако бисмо питали људе ко је била Ирина Кантакузина, наши саговорници би можда застали и размислили, али ако бисмо тражили да нам кажу ко је била Проклета Јерина – одмах би кренула прича о кулуку, Смедереву, па чак и стихови добро познатих песама.

Деспотица Јерина Бранковић је неко ко је неправедно описан као зао и неко ко вековима трпи ту неправду и сигурно је један од најтрагичнијих ликова српске средњевековне историје.

Старина Новак и кнез Богосав

Милан Ђ. Милићевић је забележио у књизи Кнежевина Србија: „Широм Србије постоје локалитети које народно предање приписује ’проклетој Јерини’. По једном предању забележеном у Жупи Александровачкој Јерина је градитељима наметнула такав кулук да је чак поткивала и козе које су износиле камење за подизање градића на високим и неприступачним местима. Занимљиво је предање о постанку места Некудим: Јерина је била донела камен, да на месту Некудиму зида град. Када је дошла да разгледа место, а то неке гуске прну, и полете к североистоку. Јерина остави то место и дође у Смедерево, те ту нареди, да се град гради. Неки јој доглавници рекну да би прво место било боље, као склоњеније у шуми и дубље у народу, а она одговори: ’Оно не кудим, али је и ово добро’. Тако је, веле, постао град Смедерево, а оно се прво место прозвало Некудим”.

ИСТРАЖИВАЧКИ ЗАДАЦИ

Одреди тему песме.

Ко прича основни догађај песме? Хронолошки или ретроспективно?

Са што мање речи наброј три разлога за одметање у хајдуке које је детаљно образложио Старина Новак.

Која се стварна историјска личност појављује у овој песми и о којој средњовековној грађевини је овде реч? Када је она саграђена?

Објасни у чему се састојало учешће српског сељака у грађењу тврђаве; у каквој је вези Старина Новак са тим догађајем?

Када се у песми појављују ликови Турака? Шта представља окосницу Новаковог сусрета са Турцима и како се тај сукоб завршио?

Којим је "оружјем" је Старина Новак убио младо Туре и откуд му? Чиме је ускоро заменио то оружје? Шта је урадио са својим старим оружјем? Објасни значај ове сцене замене оружјем.

Препиши стихове у којима је Старина Новак описао своје четрдесетогодишње хајдуковање.

Препиши стихове које би издвојио као поруке (идеје) песме.

Разговарајте о вери старине Новака. Каква је његова вера у Бога.

Хајдук и хајдучија су данас негативна значења - одметници, обично и насилници, пљачкаши, кавгаџије. Покажи да је све то радио и Старина Новак, а затим га одбрани, оправдај аргументима из песме.

ИСТРАЖИВАЧКИ ЗАДАЦИ

Пронађи топониме у песми и локализуј радњу: где бораве хајдуци, где је одведен Грујица?

Зашто Радивоје напушта и одваја се од Старине Новака? Ко је остао са Новаком, а колико се хајдука одвојило и отишло са Радивојем?

Шта су Турци урадили са Радивојевим хајдуцима?

Како се, на крају, Радивоје опаметио?

Које особине показује дели Радивоје кад оставља свог остарелог учитеља? Обрати пажњу на разлоге због којих Радивоје жели да остави Новака. Зашто жели да пресреће трговце по друмовима, и откуд на друмовима (копно) трговци поморци ( с брода)?

На који начин су Турци понизили Радивоја?

Пронађи и протумачи алегорију у песми заробљеног Радивоја. Ко ју чуо и како протумчио?

У одељењу поведите расправу о феномену среће у овој песми. Како објашњавате "лошу срећу" Радивоја и "срећу" Новака? При објашњењу изнесите реалне околности борбе Радивојевих хајдука и Турака: бројно стање, однос снага, позиција... Такође, разматрај каснији неравномеран однос Турака и Новака и његову стратегију борбе. Какав однос према таквим догађајима има Радивој? Да ли бисте ви исход назвали срећом или имате и другачијих објашњења?! Шта је хтео песник када је смишљао овакав ток догађаја?

Напиши пет порука /идеја ове песме. Напиши их својим речима, а можеш наћи и неке пословице и сентенце о старости и старим људима које се уклпају у идеју песме..

ИСТРАЖИВАЧКИ ЗАДАЦИ

Пронађи клетву Туркиње девојке. Коме је намењена и да ли се остварила.

Какав план за бег кује Грујица?

Опиши Грујичину битку за ослобођење.

Уочи хиперболу у опису Грујичине одеће, добијене од Џафербеговице.

На примеру из песме објасни ропство. Зашто Џафербеговица купује Грујицу, какве намере има са њим? Какав је однос сарајевске средине према овој појави? Поткрепи тврдњу текстом песме.

Уз Грујичино име Џафербеговица користи придевску именицу "драгокуп". Објасни значење и употребу те речи.

Како тумачиш поступак хајдука Новака и Радивоја и њихову продају Грујице

Песмама се не суди и ништа не чуди

У нашем времену би ликови из песме били оптужени за злоупотребу детета. Које две врсте злоупотребе детета примећујеш? Објасни како су оне историјски оправдане (историсјки тренутак у који је радња смештена), а како песнички (песнички поступак).

У овој као и у неким другим епским песмама срешћемо једну непристојну реч која у буквалном значењу означава жене сумњивог морала, али се чешће користи у пренесеном значењу и то за мушкарце. Народни певач користи их као стални епитет. Која је то именица и у ком значењу са каквим циљем је користи народни певач? Ко у овој песми користи ту реч, за кога и зашто? Замени је са прихватљивим речима које би имале исто значење.

Created By
Валентина Мујичић
Appreciate