Loading

Eksperyment fizyczny w nauczaniu fizyki kiedyś i dziś Jerzy Jarosz (Uniwersytet Śląski)

W czasie wykładu przytoczone zostaną zaczerpnięte z historii nauki przykłady przedstawiające rolę eksperymentu w popularyzacji i dydaktyce fizyki.

Podkreślone zostaną różne aspekty stosowania eksperymentu, jako uniwersalnego narzędzia dydaktycznego.

Przedstawiony zostanie także stan szkolnictwa na ziemiach polskich przed odzyskaniem niepodległości oraz zmiany, jakie zachodziły w okresie międzywojennym, a także po II wojnie światowej i obecnie, zwłaszcza w kontekście wyposażenia szkół i uczelni w pomoce dydaktyczne i stosowania ich w czasie lekcji i wykładów.

W trakcie wykładu wykonany zostanie prosty eksperyment dydaktyczny z komorą mgłową, pozwalającą na rejestracją cząstek wtórnego promieniowania kosmicznego oraz naturalnego rozpadu promieniotwórczego.

Pozwoli to połączyć odkrycie radu i fenomen pierwszego „uniwersytetu dzieci” - słynnej „Spółdzielni”, utworzonej w 1907 roku przez Marię Skłodowską-Curie z niezwykłą historią Gwiazdy Polski - największego na świecie balonu stratosferycznego zbudowanego w okresie międzywojennym, z programami kierowanymi przez Ośrodek CERN do uczniów i nauczycieli fizyki w Europie oraz z projektem współczesnego, globalnego rejestratora cząstek promieniowania kosmicznego CREDO, opartym na wykorzystaniu smartfonów.

Na koniec omówiona zostanie rola i znaczenie edukacji pozaformalnej oraz działań podejmowanych na rzecz promowania nauki przez wielkie laboratoria i instytucje naukowe, centra nauki, festiwale nauki, uniwersytety dzieci oraz wiele innych podmiotów działających w obszarze edukacji.

Krótko przedstawiona zostanie także działalność Ogólnopolskiego Klubu Demonstratorów Fizyki, obchodzącego właśnie dwudziestolecie istnienia.

Dr Jerzy Jarosz, prof. UŚ jest zatrudniony na Wydziale Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Śląskiego, gdzie obecnie prowadzi wykłady z metodyki nauk przyrodniczych.

W latach 1983-2019 kierował Pracownią Dydaktyki Fizyki w Uniwersytecie Śląskim.

Zainteresowania dydaktyczne prof. Jarosza związane są silnie z projektowaniem i zastosowaniem eksperymentu w dydaktyce szkoły wyższej i z popularyzacją fizyki.

W latach 2006 -2009 prowadził w TVP3 autorski program popularnonaukowy Cogito.

Prof. Jarosz współtworzył Śląską Kawiarnię Naukową, organizował pierwsze Chorzowskie Festiwale Nauki i pełnił funkcję dyrektora programowego pierwszych trzech edycji Śląskiego Festiwalu Nauki. Obecnie, od wielu lat, przewodniczy Ogólnopolskiemu Klubowi Demonstratorów Fizyki oraz pełni funkcję dziekana Uniwersytetu Śląskiego Dzieci.

Prof. Jarosz pracuje również w komitecie organizacyjnym Festiwalu Nauki Przyrodnicze na Scenie organizowanego w ͏͏͏͏͏͏͏͏Uniwersytecie im. A. Mickiewicza oraz pełni funkcję jurora w Europejskim Festiwalu Science on Stage.

Otrzymał wiele nagród krajowych i europejskich za projekty eksperymentów dydaktycznych oraz za działalność popularyzatorską, w tym nagrodę oraz tytuł Popularyzatora Nauki przyznany przez PAP i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dwie nagrody EIROFORUM za projekty eksperymentów fizycznych oraz nagrodę ZG PTF im. Krzysztofa Ernsta za popularyzację fizyki.

18 października 2020 r. godz. 10:00

Audytorium Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

Credits:

Photos by Jerzy Jarosz and Narodowe Archiwum Cyfrowe.