Laethanta Saoire gabriele zalomskyte 10m

Bratach Liotuain

Chuaigh me go dtí an Liotuáin agus chuaigh mé in Iuíl.

Eitlan

Chuiagh mé in eitlan, me sa charr agus mé ar au bhad

chlann

D'fhan mé mí ann agus bhí me le mo chlann.

Grianhmar

Bhí sé galanta, bhí sé te agus bhi sé grianhmar.

Siopa RYO

Chuaigh mé ag siopadsireacht, rinne mé bolg le grian agus d'imir mé leadóg.

Thaitín gach rud liom.

Liotuain

Ba mhaith liom dul ar ais.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.