Rumunia na 3 wiatry

Rumunia śladem monastyrów.

Zaczynamy w Górach Maramuraszu.

Które zarówno latem

Jak i zimą

dostarczają wielu wrazeń

Salina Turda - kopalnia soli, która oprócz zjawiskowego muzeum ofertuje równiez spa, basen, kąpiele solankowe i ogromny basen.

Malowane Cerkwie północnej Mołdawii (Bukowina).

Wesoły cmentarz

7 na liście UNESCO. Jedne z najcenniejszych zabytków Rumunii

Monastyr Sucevita

FOLKLOR

śliczne, młode dziewki w rozchełstanych koszulach
zawsze robią dobrze :D
...
przebitki z panoramą Braszowa
Wulkan Błotne - Berca

Techirghiol - jezioro czterokrotnie bardziej zasolone niz morze czarne. Kąpiele błotne w nim, a takze w uzdrowiskach wokol.mama

II - center Romania

Credits:

Created with images by Delia_ - "monastery barsana romania"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.