Daytrading Lær av proffene!

Meglerhuset Pareto Securites har laget en rekke videoer som gir basic kunnskap til deg som vil handle aktivt i aksjer.

Skal du kjøpe og selge aksjer på samme dag må du ha riktig verktøy

På nettsidene til ParetoSec.no vil du finne analyser og tips som gir deg en EDGE i markedet. Kurtasje - prisen du betaler pr transaksjon er en viktig faktor når du skal velge nettmegler. Enda viktigere er en pålitelig og troverdig plattform. Velg en norsk aktør og du står tryggere.

Aksjetips for investorer

På Pareto Securities sine nettsider publiseres det jevnlig nye analyser og muligheter for investorer. Det er også en glimrende måte å oppdatere seg på bedriftsøknomien du hadde på videregående.

Olje og fisk

Oslo Børs er drevet mye av oljepris og optimisme i eksportsektoren.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.