Loading

Tungtvannsaksjonen - historisk hendelse og fiksjon

Tverrfaglige oppgaver og Kahoot for ungdomstrinnet og VGS i historie, samfunnsfag og medie- og informasjonskunnskap.

Tungtvannsaksjonen mot Vemork regnes som en av de mest kjente aksjonene fra andre verdenskrig. Sabotasjene mot Norsk Hydros anlegg hadde som mål å hindre at Tyskland fikk tilgang til tungtvann. De historiske hendelsene er filmatisert flere ganger. I den norsk-franske spillefilmen Kampen om tungtvannet (1948) var flere av dem som deltok i aksjonene med som skuespillere. I 1965 kom den Hollywood-produserte spillefilmen Helter i Telemark og i 2014 ble hendelsene fra Rjukan på nytt dramatisert i TV-serien Kampen om tungtvannet (2014).

Les mer om Helter i Telemark (1967) og TV-serien Kampen om tungtvannet (2014) på Filmrommet:

Foto: Vemork kraftstasjon (1935) av Anders Beer Wilse/Galleri Nor . Falt i det fri (Public domain).

Relevante kompetansemål i historie og samfunnsfag:

Kompetansemål hentet fra nye læreplaner i forbindelse med fagfornyelsen.

Etter 10. årssteget:

  • Gjere greie for årsaker til og konsekvensar av sentrale historiske og notidige konfliktar og reflektere over om endringar av nokre føresetnader kunne ha hindra konfliktane.

Etter Vg3:

  • Sammenligne ulike framstillinger av en hendelse og reflektere over at historiske framstillinger preges av opphavspersonens ståsted og kontekst.

Medie- og informasjonskunnskap 2

  • Analysere form og innhald i ulike avis-, radio-, film- og fjernsynssjangrar.

Kjerneelement:

  • Samfunnskritisk tenking og samanhengar
  • Demokratiforståing og deltaking
  • Historiebevissthet
  • Historisk empati, sammenhenger og perspektiver

Foto: SF Norge.

Oppgaver

  1. Hva er tungtvann?
  2. Hvorfor var det viktig at tyskerne ikke fikk tilgang på tungtvann?
  3. Tungtvannsaksjonen består av flere faser: Grouse, Swallow, Freshman, Gunnerside og senkingen av jernbanefergen Hydro. Sett opp en tidslinje og lag en kort beskrivelse av hva som hendte i de ulike fasene.
  4. Hvordan tror du samtidige hendelser i 1967 har påvirket filmprodusentenes fremstilling av tungtvannsaksjonen i Helter i Telemark? Kom med eksempler.
  5. På hvilken måte fremstiller TV-serien Kampen om tungtvannet de historiske hendelsene annerledes enn Helter i Telemark?

Drøft

  1. Drøft hvordan verden kunne sett ut i dag om Nazi-Tyskland hadde kommet lenger i sin forskning.
  2. Drøft, ved hjelp av kildekritiske prinsipper, hvor pålitelig filmen og TV-serien fremstiller de faktiske historiske hendelsene.
Foto: SF Norge.

Credits:

SF Norge