Loading

Poëzie- en Kunstproject OBS de Peperklip Schiedam

Poëzie wordt Kunst

Cultuuronderwijs maakt dat kinderen op een andere manier naar de wereld leren kijken. Het stimuleert de creativiteit en de flexibiliteit, de fantasie wordt geprikkeld en kinderen leren te reflecteren en hun mening te vormen en zich te uiten. Ook het samenwerken wordt gestimuleerd. Dit is allemaal belangrijk voor de persoonlijke ontwikkeling. Het is dus van belang dat kinderen via school in aanraking komen met kunst. Daarnaast is het natuurlijk ook gewoon leuk om je creativiteit kwijt te kunnen!

Vanuit de nationale Poëzieweek startten we op school met het Kunstproject. Daarbij werd de verbinding gemaakt tussen Taal en Kunst en werkten we toe naar een gezamenlijke afsluiting. Het creatieve proces nam een centrale plaats in: samen oriënteren, onderzoeken, ontwerpen.

Een aantal groepen heeft ter inspiratie een bezoekje gebracht aan het Stedelijk Museum Schiedam, andere groepen hadden naar aanleiding van hun Poëzie genoeg ideeën om aan de slag te gaan.

The making of

Magisch Schaduwbeeld boot

Het leven is een toneel en wij zijn de acteurs

Ik droom van schilderen en dan schilder ik mijn droom.

Kinderen presenteren trots hun werk aan de familie

creatief Van klein tot groot

Created By
Wim van den Berg
Appreciate

Credits:

Alle foto's door Wim van den Berg

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.