Satılık rottweiler yavrusu Rottweiler fiyatları rotweiler yavrusu satılık 05374049644

Satılık Rottweiler yavrusu. SATILIK ROTWEILER YAVRU FIYATLARI rottweiler yavrusu satılık. Anne ve babaları orjinal belgeli Rottweiler köpekleridir.

05374049644

Türkiye nin her iline yollama imkanımız vardır.

Belgeleri ile birlikte teslim edilmektedir.

Köpeğimizin yanında müşterilerimize özel fiyatlarla mama ve bakım setimiz vardır.

Satılık rottweiler yavrusu almak için bizimle iletişime geçiniz: 05374049644 - 05325665868

satılık rottweiler yavrusu almak için bize ulaşın 05374049644

http://www.kopekk.com/ilan/satilik-rotweiler-yavrusu/4078

Credits:

satılık rottweiler yavrusu

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.