Kiadó vityilló Jó áron adjuk

Ez bizony egy nagyon barátságos kis házikó. Vedd ki azonnal!

A konyhája is csodalatos

Jókat főzhetünk itt.

Ugye te is így gondolod?

Ez sem rossz megoldás azért. De amúgy ez csak egy teszt volt. Gőzünk sincs, hol van ez a ház.

Credits:

Created with images by www.metaphoricalplatypus.com - "House" • Jason Pratt - "House" • oatsy40 - "House" • Gustavo Devito - "house" • illustir - "House" • teofilo - "Houses" • NMinTO - "House" • smoMashup1 - "Kitchen (left view)" • Daria-Yakovleva - "background frame food"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.