Meri-Pohjolan opistopiiri järjestää Osaava-ohjelman rahoituksella Pianonsoiton opettajien koulutuspäivät 25.3-26.3 2017 Oulu-opistolla Pohjankartanossa

Pohjankartano (os. Suvantokatu 1, 90140 Oulu)

LS 2 sekä muut musiikinopetuksen tilat / la klo 10-17 ja su klo 10-16

Koulutuspäivien sisältö: workhoptyöskentelyä sekä alustukset aiheista improvisointi pedagogisena työkaluna, ryhmäopetus pianonsoitonopetuksessa ja opetusmateriaalit. Työskentelyä yhdessä ja pienryhmissä.

Kouluttajana Inga Rikandi

Inga Rikandin koulutustaustaa

•2012 Musiikin tohtori (MuT)/ Doctor of Music , Sibelius-Akatemia, Helsinki.

•2004 Musiikkipedagogi AMK, Helsingin ammattikorkeakoulu STADIA, musiikin koulutusohjelma. Piano ja vapaa säestys.

•2002 Kasvatustieteiden maisteri (KM), Master degree in education, Oulun yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta, musiikkikasvatuksen koulutus.

•1996 Ylioppilas, Madetojan musiikkilukio, Oulu.

"Toimin tällä hetkellä lehtorina Sibelius-Akatemian pianomusiikin osastolla, jossa opetan vapaata säestystä ja sen pedagogiikkaa. Minulla on mahdollisuus jatkuvasti tutkia ja kehittää opetustani ja tehdä yhteistyötä alan huippuosaajien kanssa."

Opettajien täydennyskoulutuskokemukset

"Vuodesta 2003 olen vetänyt vapaan säestyksen ja improvisoinnin koulutustapah-tumia musiikkioppilaitoksissa ympäri Suomen. Viime vuosina toiminta on kansain-välistynyt ja minulla on ollut mahdollisuus järjestää koulutustapahtumia myös Virossa ja Costa Ricassa."

Inga Rikandi

ILMOITTAUTUMINEN 3.3.2017 MENNESSÄ

www.jokihelmenopisto.fi tai

p. 044 7591 999.

Created By
Outi Lohi
Appreciate

Credits:

Created with images by b1-foto - "piano musical instrument piano keyboard"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.