Loading

วิธีไหว้พระจันทร์ บทสวดบูชาพระจันทร์ และตำนานเทพเจ้าดาวจันทร์

ในตำนานเทวดานพเคราะห์ พระจันทร์ สร้างขึ้นจากนางฟ้า 15 องค์ ป่นมาเป็นผงในห่อผ้าสีขาวนวล เมื่อเสกขึ้นมาเป็นพระจันทร์ จึงทรงมีวรกายเป็นสีขาวนวล มีม้าเป็นพาหนะ ประจำอยู่ทิศตะวันออก

ในความหมายของชื่อ พระจันทร์ ยังมาจากคำว่า चन्द्र จนฺทฺร หมายถึง ส่องแสงสว่าง

พระจันทร์ในสถานะเทพเทวาเป็นเทพศุภเคราะห์ ให้ผลในเรื่องความอ่อนหวาน นุ่มนวล ความอ่อนโยน ดังที่กล่าวว่า คนเกิดวันจันทร์มักเจ้าชู้ ปากหวาน อ่อนโยน ก็มาจากคติเหล่านี้นั่นเอง

แต่ในทางลบ พระจันทร์อาจส่งผลให้เจ้าชะตาใจรวนเร เจ้าชู้จัด และหาความแน่นอนไม่ได้ เสียสมาธิง่าย และมีจิตใจเปราะบาง
ตามนิทานชาติเวร จากตำราพรหมชาติ พระจันทร์เป็นมิตรกับพระพุธ เป็นศัตรูกับพระพฤหัสบดี
แต่หลายครั้ง ในทางโหราศาสตร์ ระยะเชิงมุมของพระจันทร์กับดาวพฤหัส กลับบ่งบอกถึงความสมบูรณ์ของข้าวปลาอาหาร ผู้หญิงที่มีความสุข และส่งผลสำคัญต่อการเพิ่มน้ำหนักตัว
ในโหราศาสตร์ พระจันทร์มีรหัสเลขศาสตร์คือ 2 เป็นดาวประจำราศีกรกฎ และพระประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันจันทร์คือ พระปางห้ามสมุทร

ในตำนานทางตะวันตก พระจันทร์เทียบได้กับอาร์เทมีสในเทพปกรณัมกรีก และไดอานาในเทพปกรณัมโรมัน

“ไดแอนนาสรง” (Diana leaving her Bath) โดย ฟรองซัวส์ บูแชร์ (François Boucher) ราว ค.ศ. 1742
ตามตำนานเทพปกรณัมกรีก เทพีแห่งดวงจันทร์ดั้งเดิม มีชื่อว่า เซลีนี (Selene ภาษากรีก: Σελήνη แปลว่า "ดวงจันทร์") ส่วนในตำนานเทพปกรณัมโรมัน เทพีแห่งดวงจันทร์คือเทพีลูน่า (Luna)
ในภาษาอังกฤษ นอกจากคำว่า Moon แล้ว ยังเรียกดวงจันทร์ได้อีกว่า Lunar (Luna เป็นภาษาละตินของ The Moon)
ส่วนในเทพปกรณัมของฮินดู พระจันทร์ ก็คือ พระโสม
(คำว่า โสม ยังหมายความได้ถึงเมรัยที่ได้จากการคั้นและหมักพืชชนิดหนึ่ง ซึ่งกล่าวว่า เทพเทวดาต่างๆ โปรดปรานการเสวยยิ่งนัก)

พระจันทร์ หรือพระโสมในเทพปกรณัม มีวรรณะกษัตริย์ มีชายา 27 องค์ ชายาทั้งหมดเป็นธิดาของพระทักษะ แต่พระจันทร์รักนางโรหิณี ภรรยาคนที่ 4 มากที่สุด ทำให้ชายาองค์อื่นๆ พากันน้อยใจ วันหนึ่งจึงไปฟ้องพระบิดาถึงความลำเอียงของพระจันทร์

องค์พระทักษะ จึงสาปให้พระจันทร์ป่วยเป็นวัณโรค และไม่ให้มีบุตรธิดาได้ แต่ต่อมา พระชายาทั้งหมดเกิดสำนึกเสียใจ จึงรองขอพระบิดาให้ถอนคำสาป แต่ก็ถอนได้เพียงครึ่งเดียวเท่านั้น

ตั้งแต่นั้น ในทุกรอบจังหวะของพระจันทร์ ในทุกๆ เดือน พระจันทร์จึงมีข้างขึ้น ข้างแรม มีการมืดครึ่งหนึ่ง สว่างครึ่งหนึ่ง
ข้อสังเกต ชายาของพระจันทร์มี 27 องค์ เฉกเช่นเดียวกับกลุ่มดาวฤกษ์สำคัญ 27 ดวง ที่พระจันทร์จะโคจรผ่าน อันเป็นที่มาของการใช้กำหนดฤกษ์ยามนั่นเอง

ยังมีตำนานของพระจันทร์อีกมากมาย และเรื่องเล่าเกี่ยวกับมนต์ขลังของพระจันทร์

แต่หากต้องการจะบูชาไหว้พระจันทร์ จะทำได้ดีที่สุด ในวันปุรณมี
หรือวันพระจันทร์เต็มดวง และวันอมาวสี หรือวันจันทร์ดับ

วันอมาวสี ยังนิยมใช้ในการขอเงินจากพระจันทร์อีกด้วย

วิธีบูชาพระจันทร์ ใช้ธูป 15 ดอก เทียน 2 เล่ม ดอกไม้สีขาว หรือสีเหลือง น้ำสะอาด ตั้งโต๊ะบูชา (สามารถจัดวางหน้าหิ้งพระได้)

บทสวดบูชาพระจันทร์ (1)

อิติปิโส ภะคะวา พระจันทร์จะมัสมิง / จะ พุทธะคุณัง จะ ธัมมะคุณัง จะ สังฆะคุณัง / สัพพะทุกขัง สัพพะภะยัง สัพพะโรคัง วิวัชชะเย / สัพพะลาภัง ภะวันตุเม
บทสวดบูชาพระจันทร์ (2) เรียกว่าคาถากระทู้เจ็ดแบก มาจากพระคาถาอิติปิโส 8 ทิศ
"อิ ระ ชา คะ ตะ ระ สา" (สวด 15 จบ)
บทสวดบูชาพระพุทธรูปปางห้ามสมุทร พระประจำวันจันทร์ ก็ใช้สวดบูชาได้

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โย

จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท

ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง

พุทธานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โย

จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท

ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง

ธัมมานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โย

จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท

ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง

สังฆานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ

หรือจะใช้พระคาถานี้

ขอให้พระจันทร์ให้พรแก่คุณ

อ้อ ! และถ้าต้องการเครื่องรางเกี่ยวกับ พระจันทร์

แนะนำ ยันต์จันทรประภาราหู
ยันต์พญายูงทอง

Credits:

Created with images by himanshugunarathna - "moon astronomy nature" • Stevebidmead - "seagulls birds flying" • Mysticsartdesign - "girl elf mystical" • Shifaaz shamoon - "Maldives" • Hisu lee - "Dream night" • Myriams-Fotos - "polar bear young animal moon" • meineresterampe - "crab cancer pliers" • WikiImages - "fountain princess diana gedenkbrunnen art" • Niv Singer - "The Sun Behind the Clouds" • Marcus Lewis - "untitled image" • Marc Babin - "Smoked Rum" • Celso - "Supermoon Lunar Eclipse" • Ian Parker - "Total solar eclipse sequence" • geralt - "star universe constellation" • Pexels - "cloudy dark full moon luna moon night" • pixel2013 - "background stationery guestbook" • Myriams-Fotos - "meditation man meditate" • Gianni Zanato - "Moon Project" • Bill Williams - "Under a waning moon"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.