חג פורים שמח. האומנם חג פורים בפתח, אך לא לכולם יש תקווה. בואו לקחת חלק ביוזמה

חג פורים קרב ובא וישנם אלפי ילדים ממשפחות מעוטי יכולת הזקוקים לעזרתכם

.לא כולם יכולים. לא לכולם יש מספיק
תהא ידך נכונה לעזרה ולא לשונך ― ג'וזפה גריבלדי

שגרירים צעירים נרתמים למבצע איסוף תחפושות למען ילדים נזקקים

הצטרפו למבצע של ביה"ס לשגרירים צעירים לאיסוף תחפושות ואביזרים ויחד נעניק אור ושמחה לילדים

Credits:

Created with images by PublicDomainPictures - "baby boy child" • MDGovpics - "Governor and Judge O'Malley Host Halloween Party." • sam26haven - "clowns funny party" • Gewoon - "urk boy parrot" • Digwen - "girl blond mane" • Crazyflyinmidget - "Villager" • Pixel-mixer - "almabtrieb désalpe alp output" • hillman54 - "Costume Ladino" • Tobyotter - "Nice Costume" • Pixel-mixer - "cattle show customs appenzellerland" • Pixel-mixer - "cattle show appenzell village" • Pixel-mixer - "almabtrieb désalpe alp output" • 2315319 - "thailand costume girl" • "G" jewels g is for grandma - "colorful costume" • Allexsalon - "portrait costume model"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.