Moonan Mustapää

Moro. Pahoittelut, mutta tähän väliin en muuta keksinyt tänne sivulle laittaa kuin materiaalia koirastani. Kissarummuksi tätä ei voi sanoa, sillä opin käyttämään tätä sivustoa samalla, eli turhaa hommaa se ei ollut. En muutenkaan ole mikään tietokonenero, joten tämä oli riittävän simppeli homma. Koirarumpua et tainnut mainita muutenkaan. :)

P.S: Julistetta en osannut tänne laittaa esille, mutta linkki löytyy sivun lopussa.

Tässä on mun villakoira Roni.

Credits:

Created with images by Bessi - "amazing beautiful beauty"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.