Young & Rebel! het meest rebellerende event van 2017

Donderdagmiddag 22 juni 2017 gaat de geschiedenis in als een van de meest rebellerende events op het gebied van werken met purpose en lef.

Met het event Young & Rebel richten we ons bewust op de nieuwe generatie jonge professionals. Juist jonge professionals willen met hun werk van betekenis zijn en kunnen daardoor organisaties verder brengen. Wij herkennen dat verlangen van jonge professionals en brengen hen verder.

'Today I want to talk about purpose. But I’m not here to give you the standard commencement about finding your purpose. We’re millennials. We’ll try to do that instinctively. Instead, I’m here to tell you finding your purpose isn’t enough. The challenge for our generation is creating a world where everyone has a sense of purpose.' - Mark Zuckerberg

Met workshops van mensen uit organisaties die met young professionals werken: Marc Christian de Haas-van Dorser/Jorn ten Brink (Hiemstra & De Vries en Kickstart your social impact), Gijs van Bilsen (Pentascope), en Maaike Merkes (Jonge Droomfabriek)

Met lezingen van mensen die jong professionals tot op het bot inspireren: Kees Klomp, schrijver, spreker, ondernemer, Ron van Es/Marieke Grondstra (Young & Rebel) en Kim Kiszelnik (Social Impact Factory)

En we hebben een aantal jonge rebelse ondernemers die komen vertellen over hun ondernemingen en start-up's: Joep Langen van Koeckebackers, Vincent Ruijter van Iwell en Jari Hazelebach over zijn verdere plannen na AVA.

Het hele schema van de middag.
'Ik wil geen nummertje zijn in een bedrijf.' - Taoufik Rouchdi

We hebben 22 juni ruimte voor maximaal 100 mensen, dus koop hier je tickets en wees erbij!

Locatie: Social Impact Factory, Vredenburg 40 in hartje Utrecht. Tijd: 16.00 - 19.00 uur

Het event Young & Rebel is niet commercieel (kaartjes zijn zo laag mogelijk geprijsd) en wat we overhouden schenken we aan Werken Zonder Grenzen.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.