D.28 November Sofie atie

Den 28 November 1994 er der folkeafstemningen om Norges tilslutning til EU. For anden gang bliver vælgerne bedt om at tage stilling til et afgørende spørgsmål, for hele EU.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.