Eerste optreden van LamaLands op schip Spelen op het schip Nicolaas Mulerius tijdens WinterWelVaart

Vrijdagavond 16 december speelde de band LamaLands voor het eerst. De jongens van de band treden wel vaker op, maar nog nooit in deze formatie. Het optreden vond plaats tijdens WinterWelVaart op het schip van studentenzeilvereniging Mayday, tevens het vlaggenschip van Rijksuniversiteit Groningen. Een audioverhaal van de avond.

Net voor het optreden spreek ik Olaf. Hij speelt in LamaLands en heeft met andere bands al eerder op een schip gespeeld. Hij vertelt waarom de sfeer altijd super leuk is.

Het bestuur van studentenzeilvereniging Mayday, dat het schip beheert, ontvangt de bands graag. De bands mogen ze niet zelf kiezen, alhoewel dat misschien wel leuk zou zijn. Barcommissaris Sofie Slingerland:

Met een klein beetje uitloop is het dan eindelijk zover. LamaLands begint aan hun eerste optreden:

Na het eerste nummer loop ik een rondje door het schip. Het diverse publiek heeft een diverse mening over de muziek van LamaLands:

Olaf spreek ik ook nog even na het eerste optreden van LamaLands. Het publiek was leuk en er waren vooral véél mensen. Daartussen stond één iemand in het bijzonder:

Lamalands heeft nog niet bekend gemaakt wanneer ze weer gaan optreden.

Credits:

Maaike van der Hoek (NicolaasMulerius) - Niels Knelis Meijer(BandDoorLuik)

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.