Waterkracht Gemaakt door maurits leloux

De Inleiding

Ik ga jullie wat vertellen over waterkracht, wat de voor- en nadelen zijn. Wat de geschiedenis is van waterkracht en wat een stuwdamCentrale is en wat een waterkrachtcentrale is.

De verschillende soorten centrales.

Een waterkrachtcentrale of hoe ze ze ook wel noemen hydraulischecentrale. Dit is een Electriciteitcentrale die met water Electriciteit op wekt. Zulke waterkrachtcentrales staan dan ook op stromend of neerstortend water. Aan zon turbine zit een generator die op de as van de turbine zit bevestigd. Door de turbine in beweging te brengen wekt de generator stroom op. Doordat er watertoevoer tegen de behuizing aan komt van de turbine dan komt het in beweging, dankzij de watertoevoer. Als de generator eenmaal stroom opwekt word het via hoogspannings kabels naar steden/dorpen geleid.

De trubine

Je hebt ook meerdere soorten waterkrachtcentrale's. Neem bijv. Een stuwdamcentrale, een stuwdamcentrale verzamelt eerst een hele hoop water. Dit word opgeslagen in een stuwmeer, met zulke centrales ligt het net iets anders dan met andere centrales voornamelijk waar de turbine's zitten. Of de turbine zit in de dam zelf als met alle andere waterkracht centrales of de turbine's zitten verder stroom afwaarts. Hierbij wekken de turbine's ook weer stroom op, dit word ook weer met hoogspanningsmasten naar steden/dorpen geleid.

Even nog kort samengevat hoe het werkt.

Een stuwdAmcentrale

De voor- en nadelen van een waterkrachtcentrale

Het voordeel van een waterkrachtcentrale is dat je geen fossiele brandstof nodig hebt dit kan natuurlijk op raken, water daar integen niet. Doordat er hoogte verschil is in het water komen de turbines in beweging daardoor ook de generator. Verder komen er geen gifte stoffen in vrij zoals broeikasgassen, dit is dan een voordeel voor de wereld. De dammen hebben/moeten eens in de zoveel tijd onderhoud nodig. De dammen gaan maar liefst 50 tot 100 jaar mee. Hierbij boord er wel bij dat onderhoud bij hoort anders gaan ze niet zo lang mee.

Er zijn natuurlijk ook nadelen aan een stuwdamcentrale. Neem dna de bevolking die aan het water leeft. Als ze een stuwdamcentrale bouwen komen er stukken land onderwater te staan. Dit vind de bevolking die aan het water leeft niet zo leuk, hier door moeten ze verhuizen naar hogere stukken zo dat ze niet onder water staan. Hierbij speelt de bevolking een grote rol al er een stuwdamcentrale word gebouwt. De bevolking die er leeft wil daarom niet hebben dat het gebouwt word. Ook de bevolking onder het water oppervlak speelt mee, denk maar de zalm, forel en paling. Die willen dan naar de plek waar ze geboren zijn ook paaien. Helaas kan dit dan niet om dat er een groot opstapel inde weg zit (de stuwdamcentrale). Hier door kunne de vissen uit sterven. Gelukkig heeft men daar wat voor, het word wel een vissetrap genoemd. Hier mee kunnen de vissen stroomop en afwaarts komen naar de geboorte plek waar ze willen gaan paaien.

Een vissentrap

De geschiedenis van we waterkrachtcentrale

De geschiedenis vannde waterkrachtcentrale begint in Great Barrington in 1886.Westing House en Stanly installeerden het eerste energie netwerk in Amerika. Een waterkracht aangedreven generator die maarliefst 500 volt produceerde. Deze generator zorgde er voor dat steden en dorpen niet zonder elctriciteit kwamen te zitten. Blijkbaar was het niet genoeg 500 volt later maakten ze er maar liefst 3000 volt van. Dit kan natuurlijk niet zo naar de huizen gebracht worden want dan slaan de stoppen er door. Dus als het op de bestemming was weer het terug gedreven naar honderd volt.

Geschiedenis van WaterkraCht

Toekomstige ontwikkelingen

De overheid wil in 2020 voor iets meer dan 16% uit waterkracht hebben en ander duurzame energie. Dit is in tegenstelling niks vergeleken met zonne- en windenergie, die produceren al veel meer dan 16% aan stroom. Nu word zonne en windenergie veel meer gebruikt dan waterkracht, maar in de toekomst willen ze daar verandering in brengen. Ze willen dat er toch meer engerzie uit waterkracht word gehaald. Waterkracht is daar in tegen erg duurzaam.

Einde van mij presentatie

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.