Ook het westen schuldig aan humanitaire ramp Jemen

De oorlog in Jemen verloopt in alle stilte. Praktisch geen enkel massamedium besteedt aandacht aan dit drama. Terwijl alle ogen gericht zijn op de Syrische kwestie, lijdt ondertussen drie vierde van de Jemenitische bevolking aan honger. Hoe het zo ver gekomen is, is voor velen niet te vatten. ‘Alle partijen zijn schuldig, ook België’, weet Mo*-specialist Tine Danckaers.

‘De grootste humanitaire ramp sinds WOII’, een VN-vaststelling over Jemen die door merg en been gaat. Volgens de meest recente vaststellingen van de VN heeft meer dan ¾ van de 26 miljoen Jemenieten dringend nood aan hulp of bescherming . Zeven miljoen Jemenieten leven effectief in hongersnood en dreigen binnen enkele weken te sterven, dat zegt de humanitaire coördinator van de VN.

Toch is de hongersnood in Jemen niet van de ene dag op de andere gekomen. Het land verkeert sinds mensenheugenis in extreme armoede, maar de situatie is nog nooit zo schrijnend geweest als vandaag. De economie in Jemen is helemaal ingestort, internationale hulpverlening was tot voor kort praktisch onbestaand, en bovendien is de onophoudelijke oorlog quasi ongemediatiseerd.

De doodgezwegen oorlog in Jemen eist zijn tol: er vielen tot nu toe meer dan 8.000 doden, en 40.000 gewonden, dat bevestigt Al Jazeera. Na enkele maanden oorlog worden belangrijke steden met de grond gelijk gemaakt. De verwoestende schade lijkt onomkeerbaar, en ook het Westen is verantwoordelijk.

Terrorisme als bakermat

Net als in Syrië beginnen de eerste manifestaties van de Arabische Lente in Jemen met opstanden in de naam van de democratie. Al snel gaan rebellen zich groeperen, en dit leidt tot instabiele en gewelddadige toestanden. In het Noorden van Jemen komen de sjiitische Houthi-Rebellen samen. Zij willen autonomie, erkenning en godsdienstvrijheid. Ze nemen in 2015 Saana, de hoofdstad van Jemen over. Er heerst onvrede en angst bij de lokale stammen. Terreurgroep Al Qaeda neemt er baat bij en weet zich zielen te winnen. Zij nemen dan de boel over in het Zuiden.

Huidige president Hadi merkt dat de toestand uit de hand loopt, en schakelt Saoedi-Arabië in bij het conflict. Dan ontstaat een Arabische coalitie die als doel heeft de rebellen uit te schakelen. Jemen wordt daarna aanhoudend gebombardeerd, met alle gevolgen van dien.

Waarom was daar tot voor kort geen aandacht voor? Volgens MO* journaliste Tine Danckaers zijn daar verschillende redenen voor: ‘De oorlog in Syrië is in tegenstelling tot Jemen erg gemediatiseerd, en dat heeft te maken met de vluchtelingenstroom. Door de confrontatie met vluchtelingen kan Europa niet doen alsof het een ver-van-mijn-bed show is.

De inwoners van Jemen kunnen geen kant uit omdat ze praktisch gevangenen zijn binnen hun eigen grenzen. Het klinkt heel cynisch, maar Europa heeft er bijgevolg geen last van. Een tweede reden is dat Jemen nooit een belangrijk of rijk gebied is geweest, integendeel. Daar zijn geen grondstoffen of belangen, alleen Amerikanen hebben daar hun basis.

Jemen is altijd al de speelbal geweest van regionale machten en clans. Nog een heel belangrijk reden is dat simpelweg geen journalisten ter plaatse aanwezig zijn. We krijgen geen informatie binnen',aldus Danckaers.

"De inwoners van Jemen kunnen geen kant uit omdat ze praktisch gevangenen zijn binnen hun eigen grenzen. Het klinkt heel cynisch, maar Europa heeft er bijgevolg geen last van" - T.Danckaers

Officieel bestaat de Arabische coalitie uit 10 landen in het Midden-Oosten en Afrika. Officieus speelt de indirecte bondgenootschap tussen de VS en Saoedi-Arabië een prominente rol. Sinds 2011 namen de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk een dubieus positie in.

Enerzijds worden de oorlogsmisdaden in Jemen sterk veroordeeld door de VS en de VK. Anderzijds zijn deze landen voor een groot stuk verantwoordelijk voor die oorlogsmisdaden en de extreem sterke schade.

De Amerikaanse wapenproductie vooral speelt een cruciale rol in de oorlog in Jemen. Onder het presidentschap van Barack Obama stijgt de export van Amerikaanse wapens naar Saoedi-Arabië met 255%. Volgens Amnesty International is dit een directe schending van het Wapenverdrag die zowel het VK als de VS tekenden. Na een aantal Amerikaanse militaire interventies werd de geloofwaardigheid van de VS in vraag gesteld: ze zijn schuldig aan meer dan 250 directe luchtaanvallen op onder andere burgers, scholen en ziekenhuizen, dat bevestigt The Guardian.

Toch is volgens Tine Danckaers ook België medeverantwoordelijk. ‘Ik hou er niet van om het Westen verantwoordelijk te stellen voor alle problemen in de wereld. Alle partijen zijn verantwoordelijk voor het bloedbad in Jemen. Minister De Croo klaagde dit problematiek een aantal weken geleden aan, want België is net zo hypocriet om vanuit Herstal wapens te exporteren’, aldus Danckaers.

A.K

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.