Loading

IT'S COMPETITION TIME! / AMSER CYSTADLEUAETH!

It’s official – there has never been a better time to Teach Your Dog Irish! We have four copies of each of Anne Cakebread’s beautifully illustrated ‘Teach your pet’ books to give away.

Mae’n swyddogol – nid oes erioed gwell amser wedi bod i ‘Teach Your Dog Irish’! Mae gennym bedwar copi o lyfrau darluniadol hyfryd Anne Cakebread ‘Teach your pet’ i roi fel gwobrau.

If you've already registered for an Other Voices Cardigan wristband you will automatically be entered in this draw.

Not registered for your Other Voices Cardigan wristband yet? Click here to register and be entered into the draw for some amazing prizes in the run-up to the festival in November:

The winner will be chosen at random on October 12 from those who have registered for an Other Voices Cardigan wristband.

Os ydych chi eisoes wedi cofrestru ar gyfer band arddwrn Lleisiau Eraill - Aberteifi cewch eich cynnwys yn awtomatig yn y raffl hon.

Heb gofrestru ar gyfer eich band arddwrn Lleisiau Eraill - Aberteifi eto? Cliciwch yma i gofrestru a chael eich cynnwys yn y raffl i ennill gwobrau yn y cyfnod cyn yr Ŵyl ym mis Tachwedd:

Dewisir yr enillydd ar hap ar 12 Hydref o blith y rhai sydd wedi cofrestru ar gyfer band arddwrn Lleisiau Eraill Aberteifi.

Anne Cakebread is an artist and freelance illustrator with over 20 years’ experience in publishing and TV, including cover art and illustrations for numerous books, magazines and dvd covers. She and her partner run Oriel Milgi B&B in St Dogmaels.

Mae Anne Cakebread yn artist ac yn ddarlunydd llawrydd gyda dros 20 mlynedd o brofiad mewn cyhoeddi a theledu, gan gynnwys celf clawr a darluniadau ar gyfer nifer o gloriau llyfrau, cylchgronau a dvds. Gyda’i phartner mae’n rhedeg Gwely a Brecwast Oriel Milgi yn Llandudoch.

We will be running a number of competitions to win fantastic prizes in the run up to the Festival in November. Keep an eye on Other Voices/Mwldan socials and emails to make sure you don't miss a thing.

Byddwn yn cynnal nifer o gystadlaethau i ennill gwobrau gwych yn y cyfnod cyn yr Ŵyl ym mis Tachwedd. Cadwch lygad ar negeseuon cymdeithasol ac e-byst LleisiauEraill / Mwldan i sicrhau nad ydych yn colli dim.

www.othervoices.ie | @othervoiceslive

www.mwldan.co.uk | @theatrmwldan

Anne Cakebread: www.cakebreadillustrations.com

Facebook: @teachyourdogalanguage Twitter: @AnneCakebread Instagram: @cakebreadillustrations