Loading

InfraTrends 2018 15 November, Bouwcampus Delft, ZO BEGIN JE EEN TRANSITIE

Dat we middenin de energietransitie zitten, de wereld digitaliseert en verstedelijkt, is duidelijk. De volgende stap is om als infrabeheerders gezamenlijk de stap van bewustwording naar cultuurverandering te zetten. Zo begin je een transitie. Daarover ging InfraTrends 2018. Kijk hier terug op een geslaagde dag.

Alleen benieuwd naar de conclusies van de werktuinen? Deze staan onderaan het verslag.

Dagvoorzitter Jan Sjerps (voorzitter van Klimaat- en Energiekoepel KEK) trapte het congres af met de vraag hoeveel er al wordt samengewerkt tussen de infrapartijen. De aanwezige partijen zijn al goed bezig, maar er valt nog een wereld te winnen. Samen werken is dan ook het motto van dit NGinfra congres.

Birgitta Westgren, directeur Klimaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, is ambtelijk verantwoordelijk voor het Nationaal Klimaat- en Energieakkoord. Ze merkt op dat 2030 voor het ministerie ver in de toekomst is. Voor NGinfrapartners is dat relatief dichtbij. Westgren: ‘We hebben jullie denkkracht nodig bij het uitvoeren van de energietransitie’.

‘Als Birgitta Westgren de herder is van de schapen, laat mij dan het hondje zijn dat blaft’, zegt Roland Pechtold, algemeen directeur GroenLeven. Hij houdt de deelnemers in de zaal een spiegel voor. Nederland bungelt onderaan de lijstjes als het gaat om duurzame energie. Om vervolgens te laten zien hoe het wel kan.

Hoe kan het dat zonneparken niet aangesloten worden? Pechtold: ‘Dat is een regiekwestie. We weten hoe het moet, we willen het. Wat zit er dan in de weg? De regelgeving. Infrabeheerders kunnen de investering niet verantwoorden, omdat ze vaak nog met handen en voeten gebonden zijn’.

Tijdens de werktuinen ging elk themacentrum met zijn transitie aan de slag. De ochtend begon met een verkenning...

... waarbij sprekers een dilemma voorlegden ...
... en het publiek meedacht.

Lunchpauze

Tijdens de lunch was er tijd voor ontspanning ...
... maar werd er ook genoeg genetwerkt.

Ook de next generation inframanagers waren aanwezig op InfraTrends 2018. Vijftien studenten waren eerder in de week aan de slag gegaan om dé oplossing voor al onze problemen te bedenken.

Drie teams gingen de strijd aan met elkaar. Er kon maar één de winnaar zijn. Met een Pecha Kucha kregen ze de kans het publiek en de jury te overtuigen van hun idee.

De vijfkoppige jury bestond uit Aernout van der Bend (NGinfra), Joris Vijverberg (Rijkswaterstaat), Michelle Spaas (ProRail), Anne Immers (Vitens) en Brahim Harmane (Schiphol Group).
Het juryoordeel werd mede gebaseerd op het raadgevend referendum via een Mentimeter-stemming onder het publiek.
De winnaars: Technifind, het platform om vraag en aanbod in onderhoudsopdrachten te koppelen.

De middag werd afgetrapt door ANWB-baas Frits van Bruggen. Hij blijkt er verrassend progressieve ideeën op na te houden. Deelauto’s zijn volgens hem dé oplossing om de toenemende drukte op de weg tegen te gaan. ‘Maar we wisselen makkelijker van partner dan van auto. Waarom?’

Van Bruggen: ‘Het huidige infrastructuurfonds is eigenlijk een onderhoudsfonds’. Van Bruggen gelooft dat er de komende 30 jaar een gigantische transitie aan komt. Dat betekent werk aan de winkel voor de infrasector.

En weer verder met de werktuinen. Aan de slag met de lessen uit de verkennende ochtendsessie.

Conclusies werktuinen

Klimaatadaptatie in transitie – Themacenter beschikbaarheid.

Mark de Bruijne (TU Delft) vat de sessie samen. ‘Hoe gaat een infrabeheerder bijvoorbeeld om met de grotere neerslagpieken? Wat voor maatregelen moeten we nemen om betrouwbaar te blijven? Naast zelf oplossingen vinden moeten oplossingen ook vooral bij elkaar worden gezocht. De grote vraag is: wie neemt de regie?’

Organisatie in transitie – Themacenter Toekomst Verkennen.

Vincent de Gooyert (Radbout Universiteit), die de sessie samen Mariëlle Weijters van VodafoneZiggo begeleidde: ‘We weten dat het anders moet, maar morgen doen we alles nog hetzelfde. De kracht van de lange termijn is kleiner dan de kracht van de gewoonte. Je moet durven je eigen businessmodel te kannibaliseren. Denk aan Alliander die van het gas af gaat.’

Bestuur in transitie – Groene Netten.

Naar aanleiding van een plenaire terugkoppeling door Koen Eising (Alliander) beamen sommige deelnemers dat de infrasector een behoudende sector is. Het politieke spel moet beter gespeeld worden. Ze stellen een infracommissaris voor, die voor de infrastructurele sector kan lobbyen.

Data in transitie & Cybersecurity in transitie – Themacenter Data & Security.

Er is heel veel data beschikbaar. Ook als open data. Wat nou als we dit allemaal linken? We zetten alles in een cloud en relateren het aan elkaar? Die vraag stond centraal in de werktuin Data in transitie. Maar alles met elkaar verbinden (cyberinfra) levert ook risico’s op. Die risico’s stonden centraal in de werktuin over cybersecurity.

MKBA in transitie – Themacenter Toekomst Verkennen.

Maarten van der Vlist (Rijkswaterstaat): ‘De MKBA is een methode. Deze methode is erg veel gebruikt, maar heeft nog z’n beperkingen. Zo kan je nog niet (toekomstige) innovaties verrekenen en infrastructuren combineren. Het is de vraag hoe gezamenlijke investeringen in een gebied doorwerken in een MKBA. En hoe je extremen scenario’s en innovaties erin verwerkt.’

Alles moet zichzelf bewijzen. De auto heeft dat moeten doen, net als de mobiele telefoon, maar ook als mens. Harm-Jan Idema, adviseur en projectleider elektrisch vervoer bij APPM, sluit de dag met een pleidooi voor de young professional. ‘Zet eens een jongere persoon aan de hoge tafel.’

Met een betoverende einde van de dag

Netwerken ...

... met wat lekkers erbij.

We zien u graag terug op donderdag 21 november 2019 voor Infratrends 2019!

Voor meer informatie kunt u op onze website terecht.

Credits:

Fotostudio Leeman

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.