Loading

AI-ekspert: Kunstig intelligens kan gøre os mere menneskelige Kunstig intelligens kommer ikke til at overtage verdensherredømmet. Til gengæld kan den overtage rutineprægede processer i det offentlige og give tid til mere nærvær i sagsbehandlingen, mener AI-ekspert Erik David Johnson.

KOMBIT sætter i samarbejde med journalist Benjamin Holst fokus på en række aktuelle digitaliseringsemner. Denne artikel er den femte i rækken.

Af Benjamin Holst

I'm afraid. I'm afraid, Dave. Dave, my mind is going. (...) I'm a... fraid. Good afternoon, gentlemen. I am a HAL 9000 computer...

Kunstig intelligens er kommet langt, men vil næppe nogensinde udvikle sig til supercomputeren HAL 9000, der i Stanley Kubricks dystopiske 'Rumrejsen år 2001' overtager magten fra rumskibets passagerer. For selvom forestillingen om maskiner med nært menneskelige egenskaber fylder godt i den folkelige fantasi, så er kunstig intelligens ifølge forsker og foredragsholder Erik David Johnson knap så farverig:

"Der er jo nogle derude, der sælger kunstig intelligens og som gerne vil have, at det skal virke så smart og så omfangsrigt som muligt. Sandheden er, at kunstig intelligens er matematiske modeller, som i meget høj grad skal have menneskelig hjælp og som skal have indbygget vores menneskelige intuitioner, for at de overhovedet kan virke. For de kan ikke tænke selv. Det er matematiske modeller brugt på data, som kan lære per eksempel," siger Erik David Johnson.

Læs også Estland er fremtidens digitale samfund

Da IBM's supercomputer Deep Blue i 1997 slog den regerende verdensmester i skak, russiske Garry Kasparov, blev det i høj grad betragtet som et symbol på, at den kunstige intelligens var ved at indhente den menneskelige (selvom nogle mente, Kasparov havde haft en meget dårligt dag). Siden da er det gået stærkt og kunstig intelligens er i dag en del af de fleste menneskers hverdag - fra ansigtsgenkendelse i mobiltelefoner til kundebetjening på hjemmesider. Det skyldes ikke mindst, at udviklingen inden for AI drives af et globalt marked med virksomheder som Amazon og Google i front, der sprøjter nye AI-produkter ud til et købevilligt publikum: I 2018 anslås den globale omsætning i AI-produkter og AI-integrerede ydelser at nå 7,3 milliarder USD - et tal, der forventes at vokse til 90 milliarder USD i 2025.

Mere menneskelig sagsbehandling

AI kan dog bruges til langt mere end smarte gadgets og bots, der hjælper dig med at navigere på hjemmesider. I den offentlige sektor er man i fuld gang med at vurdere mulighederne for integration af AI på en række områder og potentialet er ifølge Erik David Johnson betydeligt - særligt, hvis man ifølge den danske forsker lægger spareiveren på hylden og i stedet fokuserer på at forbedre sagsbehandlingen:

"Den vigtigste funktion for AI er i mine øjne dér, hvor et menneske møder et andet menneske. For mødet afføder data, som man kan bruge til at optimere," siger han og fortsætter:

"Kunstig intelligens vil kunne gøre os mere menneskelige. For kunstig intelligens vil overtage de rutineprægede, kedsommelige opgaver, som vi ellers er nødt til at løse. Det vil frigive tid og energi, som kan gøre os mere nærværende i mødet med det menneske, som det handler om."

"Det er der, kunstig intelligens virker som det skal. Hvis vi kan få det til at lykkes, så er det sådan, det vil udmønte sig i det offentlige. Men det kræver, at det offentlige kommer i gang, for der sker ikke så meget i dag," siger Erik David Johnson.

Læs også Pernille Tranberg: Vi skal vinde den digitale tillid tilbage

Kunstig intelligens er matematiske formler, der blandt andet kan identificere og reproducere underliggende mønstre i store mængder af data. Og de data råder især den offentlige sektor over, ikke mindst i Danmark, hvor man traditionelt har været dygtige til at systematisere og indsamle informationer.

"AI kan blive et stærkt værktøj alle steder, hvor interaktioner bliver gentaget. Faktisk er der meget få steder i det offentlige, hvor jeg ikke kunne forestille mig, at jeg kunne lave en forholdsvis relevant optimering med kunstig intelligens," siger Erik David Johnson.

Modsat den private sektor, der også herhjemme har førertrøjen på i forhold til udnyttelsen af AI, har den offentlige sektor svært ved at tiltrække - og betale - de eksperter, der skal sørge for at udvikle og integrere kunstig intelligens, eksempelvis i sagsbehandlingen. Samtidig sætter den offentlige nulfejlskultur, udbudssystemet og generelt rigide rammer store begrænsninger for innovation i offentligt regi.

"Det er svært og komplekst. Jeg ser et rigtig stort potentiale, men jeg er også lidt bekymret for, om vi kan gribe det," siger Erik David Johnson.

Læs også Erhvervsforsker: Kommunikationen med borgerne skal også kunne foregå via Snapchat

Danmark skal gøre AI etisk

Ud over forskningen og en stilling som konsulent og AI specialist i det danske erhvervsliv, sidder Erik David Johnson med i den ekspertgruppe, regeringen har udpeget til at vurdere, om dataetik kan blive et konkurrenceparameter for Danmark. For selvom Danmark har en stærk datamæssig ballast, så er det ifølge den danske forsker "meget, meget svært, at lave noget udpræget dansk" på et marked, der er global drevet. Derfor handler det også om at bruge data rigtigt:

"Der er to sider til, hvordan man bruger sine data rigtigt: Den ene er, at man får så meget ud af det som muligt ved at automatisere, forudse og optimere. Den anden er, at man går etisk forsvarligt til værks," siger Erik David Johnson.

"Globalt står alle lande overfor de samme udfordringer i forhold til hvordan den nyeste forskning kan anvendes på vores data, for at give os fordele. Men på det etiske område er vi alle forskellige. I Danmark er der et potentiale for, at vi lægger en meget høj etisk standard. Udfordringen er så, at ikke blive for restriktive i forhold til at udnytte data," siger Erik David Johnson.

Læs også Tim Frank Andersen: Ny teknologi kræver mere rum til at eksperimentere

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.