Loading

Välkommen till oss! INFORMATION FÖR FASTANSTÄLLDA

"Det ska vara tryggt, trivsamt och tillgängligt!"

VÄLKOMMEN!

Vi hälsar dig välkommen till Vidingehem och hoppas att du ska trivas.

Som du ser på kartan är nedanför finns vi i många orter och vi förvaltar ett stort antal lägenheter och lokaler. Vi är stolta över våra välskötta fastigheter, över den service vi erbjuder och över vår kompetenta personal som bemöter våra hyresgäster med respekt.

Vidingehem har cirka 2 100 lägenheter fördelade på 18 orter och tre stadsdelar runt om i Växjö kommun. Som du ser på kartan är det världen utanför staden som är vår hemmaplan.

Bekvämlighet och trivsel är vårt huvudsakliga mål och eftersom vi finns i mindre samhällen blir kontakten med oss mer personlig.

Våra hyresgäster har valt en hyresvärd som bryr sig! Här utgör du som anställd en viktig del.

Peråke Janén, vd.

KORT OM OSS

Vidingehem är ett bostadsbolag som ägs av moderbolaget VKAB, vilket i sin tur ägs av Växjö kommun. Vi finns representerade i hela kommunen och äger och förvaltar cirka 2 100 lägenheter och 100 000 kvadratmeter lokaler, så som skolor, förskolor och vårdboenden i orterna runt Växjö samt i fyra av stadsdelarna intill stan.

Vårt mål är att kunna erbjuda ett så bra boende som möjligt till så många som möjligt. Hos oss skall alla trivas! Därför erbjuder vi lägenheter för alla åldrar, behov och skeden i livet. Våra lägenheter håller en hög standard. Bredbandsanslutning och kabel-tv finns i alla våra områden.

Som hyresgäst hos oss ska man känna att man står i centrum. Vi lyssnar på våra hyresgäster och erbjuder ett brett urval av tilläggstjänster och tillval som du kan välja mellan för att anpassa din lägenhet efter behov och önskemål.

Att samtliga våra lägenheter skall vara tillgängliga för alla, såväl våra hyresgäster som deras besökande är en kärnfråga för oss. Vi har under flera år arbetat intensivt med att tillgänglighetsanpassa vårt befintliga bestånd. Även när vi bygger nytt ligger tillgänglighetstänkandet oss varmt om hjärtat. Vi sätter till exempel alltid in hiss vid nyproduktion, även i hus med bara två plan.

På Vidingehem jobbar drygt 50 personer. Du blir en del av en kreativ organisation med engagerade medarbetare!

ÖPPETTIDER

Huvudkontoret

Måndag–torsdag 08.00–12.00, 13.00–16.00

Förvaltning, teknik, bygg

07.00–12.00, 13.00–16.00

Uthyrning

Måndag-fredag 10.00–12.00, 13.00–16.00

Adress och växel

Löpanäsvägen 4 • 363 21 Rottne

0470-70 17 70

ARBETSMILJÖ

Fackligt avtalsområde: Vision (tjänstemän), Fastighetsanställdas förbund (kollektivanställda).

Fackliga ombudsmän:

  • Andreas Gustavsson (Vision),

Skyddsombud:

INFORMATION FASTIGHETSARBETARE

Du kommer att ingå i ett arbetslag som arbetar med i huvudsak skötsel av fastigheter. Som anställd ska du vara en observatör och iaktta fel och brister som uppkommer i och kring våra bostadsområden. Anmäl fel direkt till din närmsta chef.

Är det något som du inte tycker fungerar eller som bör förändras, ska du framföra detta. Trivseln i och kring din anställning är du själv delaktig i.

Arbetstider

Arbetstiderna är kl. 07.00-16.00 med rast kl. 09.00-09.15 och 12.00-12.45.

Arbetskläder

Du får arbetskläder och skyddshandskar, som du är ansvarig för. Dessa ska du förvara på anvisat ställe i personalutrymme.

Tvättningen sköter du själv tillsammans med övriga anställda. Tvättmaskin finns på företaget.

Arbetskläderna ska återlämnas vid anställningens upphörande.

Tidrapport

Du ska föra tidrapport för varje dag. Tidrapporten ska lämnas till din närmsta chef vid månadens slut.

From januari 2019 heter vårt lönesystem Personec. Där registrerar man själv all sin arbetstid, varefter den godkänns av närmsta chef. Använd länken till Personec som finns på Intra, eller ladda ner mobilappen.

Nyckel

Kvitterar du ut nyckel till personalrum eller annan nyckel är du ansvarig för dessa. Var noga med att alltid låsa efter dig.

Skyddsutrustning

När du använder maskinell utrustning där det fordras hjälm, skyddsglas, handskar mm är du skyldig att använda detta. (Företaget håller med utrustning). Ta del av gällande säkerhetsföreskrifter.

Utrustning

Maskiner som du handhar ska alltid ställas in i säkert förvar efter arbetstidens slut. Var noga med att kontrollera vilka verktyg/fordon du tar ut och stäm sedan av att allt ställts tillbaka på sin plats när du är färdig för dagen.

Du ska veta att det kommer att vara många utöver arbetsledningen som ser hur du utför ditt arbete. Hyresgästerna, våra kunder, är de största iakttagarna.

Sjukanmälan

Sjukdom ska anmälas till din närmsta chef direkt på morgonen.

Lön

Lön betalas ut den 27:e i innevarande månad, vid månadslön, annars i efterskott.

Din lön sätts in på Swedbank eller annan bank där du har lönekonto. Meddela kontoret i Rottne vilket kontonummer du har.

Ansökan om ledighet

Önskar du ledighet utöver inplanerad sådan ska du snarast möjligt göra begäran om detta hos din närmsta chef. Använd formuläret som finns på Intra.

Anställningsintyg

Anställningsintyg lämnas efter avslutad anställning.

INFORMATION ADMINISTRATIV PERSONAL

Du kommer att ingå i ett arbetslag som arbetar med olika delar av företagets administration.

Är det något som du inte tycker fungerar eller som bör förändras, ska du framföra detta. Trivseln i och kring din anställning är du själv delaktig i.

Arbetstider

Arbetstiderna är kl. 08.00-17.00 med en paus på förmiddagen och en på eftermiddagen samt lunch kl.12-13. Flextidsavtal finns.

Tidrapport och lön

Du ska föra tidrapport för varje dag. Tidrapporten ska lämnas till löneansvarig vid månadens slut. Lönen betalas ut den 25:e innevarande månad.

Sjukanmälan

Sjukdom ska anmälas till din närmaste chef /receptionen direkt på morgonen.

Ansökan om ledighet

Önskar du ledighet utöver inplanerad sådan ska du snarast möjligt göra begäran om detta hos din närmsta chef.

Nyckel

Kvitterar du ut nyckel till personalrum eller annan nyckel är du ansvarig för dessa. Var noga med att alltid låsa efter dig.

Kontorstelefonen

All hänvisning görs i Trio app eller via din Outlook. Var noga med att läsa in ett röstsvar via 8888 och använd ditt fasta telefonnummer som kod

ALLMÄNNT

Bredband

Alla våra bostadshyresgäster kan ansluta sig till bredband via Wexnet.

E-post

Alla fast anställda kan nås via epost: namn.efternamn@vidingehem.se

Hemsida och mejl

Vår hemsida: www.vidingehem.se

Mailadress: info@vidingehem.se

ID-bricka

Alla fastighetsarbetare bär id-bricka med foto för att våra hyresgäster ska se vilka vi är. De entreprenörer vi har avtal med genomgår en entreprenörsskola och får sedan ett id.kort från oss.

Intra

På vårt intranät finner du rutinbeskrivningar, mallar, blanketter och mycket information du kan använda i ditt arbete: https://intra.vidingehem.se

Mobiltelefon

Mobiltelefonen är ett arbetsredskap för att möjliggöra att övrig personal, entreprenörer, hyresgäster m.fl. skall kunna nå dig i tjänsten och vice versa.

Ta del av de riktlinjer som finns för mobiltelefon som finns under Intra.

Servicekort

När vi går in i en lägenhet för att åtgärda anmälda fel och hyresgästen inte är hemma, lämnas alltid ett servicekort.

Detta kort talar om att vi varit inne i lägenheten, vem det var och om vi behöver återkomma.

Tystnadsplikt

Alla som arbetar för Vidingehem har tystnadsplikt. Tystnadsplikten gäller såväl vad man pratat om, som sådant man ser och ibland får vara med om.

Våra arbetslag

Fastighetsarbetarna är indelade i fem arbetslag. Arbetskontor finns i Braås, Lammhult, Ingelstad och Växjö. I Rottne finns kontor för administration, förvaltning/teknik/bygg samt för arbetslaget.

Övernattningslägenhet

Även om man har en bra, välplanerad lägenhet är det inte alltid så lätt att ordna tillräckligt med övernattningsmöjligheter för sina gäster.

Som ett led i vår strävan att ge våra hyresgäster bästa möjliga service har vi ställt i ordning övernattningsrum i Rottne.

AMBITION OCH STRATEGI

Här kan du läsa hela vårt ambition- och strategidokument.

Credits:

Vidingehem AB 2017

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.