PUHTAAMPAA ILMAA SAA HAKEA

TIESITKÖ, ETTÄ LÄMMITYSKATTILASI PÄÄSTÖJÄ PITÄÄ VÄHENTÄÄ X% VUOTEEN XXXX MENNESSÄ?
ASUTUKSEN TIHEENTYESSÄ TALOJEN LÄMMITYSJÄRJSTELMÄT TUOTTAVAT PÄÄSTÖJÄ ENEMMÄN KUIN KOSKAAN AIEMMIN. PÄÄSTÖT OVAT HAITALLISIA MEIDÄN JOKAISEN TERVEYDELLE.
ILMANSAASTEET OVAT YKSI SUURIMMISTA HENGITYS- JA VERENKIERTOELIMISTÖN SAIRAUKSIEN AIHEUTTAJISTA. TÄSTÄ JOHTUEN EUROOPASSA KUOLEE 350 000 IHMISTÄ ENNENAIKAISESTI VUOSITTAIN.
JOKAINEN MEISTÄ HENGITTÄÄ 10 000 LITRAA ILMAA JOKA PÄIVÄ. ILMA SISÄLTÄÄ HAITALLISIA PIENHIUKKASIA, JOITA EMME PYSTY NÄKEMÄÄN SILMILLÄ. YKSI SUURIMMISTA TEKIJÖISTÄ PIENHIUKKASTEN SYNTYYN OVAT KOTITALOUKSIEN LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT.
ÖLJY- PUU-, JA PELLETTILÄMMITYSJÄRJESTELMÄT AIHEUTTAVAT YLI 80% PIENHIUKKASSAASTEISTA.
KOTITALOUKSIEN LÄMMITYSJÄRJESTELMISTÄ JOHTUVAT PÄÄSTÖT OVAT TODELLINEN ONGELMA, JA JOKAISEN MEISTÄ TULISI SUHTAUTUA SIIHEN VAKAVASTI.
ONGELMA ON TODELLINEN. OLETKO SINÄ VALMIS MUUTTAMAAN TOIMINTAASI, JOTTA SAAMME PUHTAAMMAN ILMAN KAIKILLE?

Soita Ja kysy lisää päästömääräyksistä: +3584012345678

MITÄ SINÄ VOIT TEHDÄ VÄHENTÄÄKSESI KOTITALOUTESI PÄÄSTÖJÄ?

Saasteiden poistoon ilmasta on olemassa erilaisia ratkaisuja. Normaalit saastesuodattimet kuitenkin poistavat ilmasta vain suurimmat saastehiukkaset, jolloin päästöjä syntyy hengitysilmaan. Tassu Homen avulla vangitset X% kaikenkokoisista hiukkasista. Tassu Homen johdosta kokonaispäästöt vähenevät XX%.

Miten Tassu Home toimii?

-TÄHÄN KUVA SIITÄ, MITEN SÄHKÖSUODATUS TOIMII-

ALLE TEKSTI: Tassu Homen käyttämä tekniikka hyödyntää sähkövarausta sitomaan pienet hiukkaset.

Miksi valita Tassu Home?

Tassu Home on integroitavissa mihin tahansa lämmityskattilaan. Tassu Home on pienempi kuin postilaatikkosi, ja siksi se on helppo asentaa kaikenlaisiin järjestelmiin, eikä lisätilaa tarvita.

TASSU HOME ON MYÖS XXXX € EDULLISEMPI KUIN MUUT TUOTTEET.

Tassu Home on helppo puhdistaa ja huoltaa. Laite kerää polttoprosessissa syntyvät jätteet kyljessä olevaan puhdistusluukkuun, jossa jäte muodostuu tuhkaksi. Tuhkan voit hyötykäyttää esimerkiksi kasvimaasi lannoittamiseen. Monien muiden savunsuoddatimien huoltaminen tapahtuu katon kautta, jolloin se aiheuttaa lisää kustannuksia ja päänvaivaa.

ASIAKASKOKEMUS: "ENNEN JOUDUIN PALKKAAMAAN AMMATTILAISEN KATTILANI PUHDISTAMISEEN, KUN EN ENÄÄ ITSE KYKENE KIIPEÄMÄÄN TALONI KATOLLE. NYT VOIN PUHDISTAA TUHKAN YKSINKERTAISESTI TYHJENTÄMÄLLÄ LUUKUN".
TASSU HOME ON KANNATTAVA RATKAISU, KOSKA SE TÄYTTÄÄ MYÖS TULEVAISUUDEN PÄÄSTÖMÄÄRÄYKSET.

Soita ja kysy lisää: +35812345678

Credits:

Created with images by wongaboo - "A hot day" • wongaboo - "A hot day" • wongaboo - "A hot day" • wongaboo - "A hot day" • wongaboo - "A hot day" • wongaboo - "A hot day" • NicoBorie - "smile man worker"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.