Windenergie Thijs

Wind energie wordt steets belang. Er wordt nu nog veel energie opgewekt in fabrieken die de stoffen verbranden en daar energie van maken. Maar die damp van die fabrieken is slecht voor het milieu. Daarom moet er dus op een milieu vriendelijke manier energie op gewekt zoals zonnepanelen of windenergie.

Maar hoe zijn de windmolens eigelijk ontstaan. Vroeger werd alles nog met de hand gedaan maar dat werdt op een gegeven moment veelste zwaar waar door ze andere dingen hebben bedacht dat werd dus eerst een soort katrol waar ze dingen mee konden optillen dit deden ze vaak om een tak heen van de boom en konden ze dingen ophijsen toen hebben ze bedacht dat het ook wel met water kracht kan. Toen hebben ze een watermolen gemaakt met een touw aan de balk door dat de balk rond draaide word het touw korter waardoor je dingen kon optillen toen hebben ze nog veel meer dingen bedacht wat je met een water molen kon doen zoals meel melen enzo. Maar niet in elk dorpje hadden ze een riviertje lopen dus hebben ze de windmolen bedacht. De windmolens zijn nu al ongeveer 1100 jaar geleden uitgevonden in China en is later ontdekt door de Europeanen en die hebben het overgenomen.

Nu worden de meeste molens gebruikt voor energie. Doordat de aard olie opraakt en ook slecht is voor het milieu wordt er nu veel gebruik gemaakt van schone energie. Dat kan gedaan worden Door zonnepanelen of windenergie. 10 voetbal velden vol met zonnepanelen geven net zoveel energie dat 1 wind molen. Maar hoe wekt een windmolen nu dat energie op in de molen zit een grote dynamo dit wekt de stroom op en brengt het naar een soort grote opslag plek waar alle energie samen komt. De wind molens zie je vaak langs de snel weg omdat daar tog al veel lawaai is en de wind molens ook veel lawaai maken. En wind molens zien er ook niet echt mooi uit en een snel weg ook niet meestal staan ze ook vaak bij de duinen of op zee daar is vaak veel wind en zien minder mensen ze niet. Duitsland zie je ze veel aan de grens aan omdat daar veel weilanden zijn en dus ook meer ruimte is. Duitseland werkt steets meer op eigen energie omdat de aard olie daar op is en van een ander land regelen heel duur is. Je ziet er ook heel vaak zonnepanelen op daken zodat ze nog meer eigen energie kunnen opwekken

Credits:

Created with images by Myriams-Fotos - "sunrise sun pinwheel" • EnergieAgentur.NRW - "27 Windpark-Standort 2" • Luc.T - "Hostemolen, Ruiselede"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.