ONDERZOEK: MOBILE GAME OPDRACHT Vormgeven - Periode3 - Marnix Steensma - 1GD2

Glow Hockey:

Gebruik je vinger om je goal te verdedigen of om de puck zo weg te schieten. (Swipen)

BBTAN:

Het spel is een soort kruising Breakout, Bust-a-move. Het is de bedoeling dat je met je mannetje onder op het scherm de blokjes van boven komen kapot te schieten. De blokjes hebben een waarden in hun midden. Deze bepaald hoe vaak je het blokje moet raken. Na elke gooi zakken de blokjes en als deze de bodem raken is de speler af. Er zitten power ups en andere collectebels in het spel de je met de bal kan verzamelen. Dit houdt het spel leuk en uitdagend. Trek een lijn met je vinger (swipen) van boven en naar onder op het scherm en schuif deze horizontaal bij om je schot te richten.

Pin.io

Schiet door middel van het tikken van het scherm naalden in een bolletje. Als dan eenmaal de naald in de bol zit draait de naald mee met de bol. De volgende naald mag niet op een van de voorgaande afgeschoten naalden belanden. Gebeurt dat wel dan ben je game over. Voor elke goed gepinde naald krijgt de speler een punt.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.