Loading

Sveta potvrda krizmanici

Dragi krizmanici, još jedna virtualna kateheza je pred nama! :)

Molitva na početku za darove Duha Svetoga koju je napisao bl. Alojzije Stepinac.

Duše Sveti Tješitelju, dođi u moje srce sa svojom milošću i svetom ljubavlju i daj mi dar mudrosti; da sa slašću razmatram Božje istine i da mi Bog bude jedino mjerilo u prosuđivanju svih božanskih i ljudskih stvari.

Daj mi dar razuma; da što dublje zaronim duhom svojim u otajstvo svete vjere koliko je to u ovozemaljskom vremenu moguće.

Daj mi dar savjeta; da se uklanjam zasjedama đavla i svijeta, a u dvojbi da uvijek prigrlim što je više na slavu Božju i naše spasenje.

Daj mi dar jakosti; da osobitom odlučnošću svladam sve napasti i ostale zapreke u duhovnom životu.

Daj mi dar znanja; da pravo spoznam što i kako treba vjerovati i da ne bih zastranio u duhovnom životu.

Daj mi dar pobožnosti; da Bogu, svetima i službenicima Crkve dužno štovanje i čast iskazujem, a nevoljnima za ljubav Božju u pomoć pritječem.

Daj mi dar straha Božjega; da se čuvam grijeha, bojeći se uvrijediti Boga iz sinovskog poštovanja prema Božjem Veličanstvu. Amen.

Kao što naslov na početku ukazuje, danas ćemo govoriti o sakramentu svete potvrde.

Prošli put smo se prisjetili sedam svetih sakramenata i stavili naglasak na sakrament svete ispovijedi. Danas pokušajte na početku pogledati ponovno sve sakramente i pokušajte odrediti koji bi to bili sakramenti kršćanske inicijacije ako vam kažem da inicijacija znači uvođenje u kršćansku vjeru?

Sigurna sam da ste dali točan odgovor na pitanje: krštenje, potvrda i euharistija su tri sakramenta koja su temeljna za uvođenje u kršćansku vjeru. Krštenje je prvi sakrament kojim postajemo članovi Crkve (zajednice vjernika), briše nam se istočni grijeh i dobivamo posvetnu milost. Sakrament euharistije, pričesti ili sveta misa je sakrament u kojem pod prilikama kruha i vina primamo tijelo i krv Kristovu te na svakoj svetoj misi slavimo spomen - čin Isusovog Vazmenog otajstva. Potvrda je posljednji sakrament kojim završavamo kršćansku inicijaciju. Potvrdom primamo puninu Duha Svetoga da bismo svojim životom mogli svjedočiti Krista.

Izvor: https://pozeska-biskupija.hr/wp-content/uploads/2020/03/3.-Sveta-Potvrda.pdf

Najprije ćemo pročitati tekst iz Djela apostolskih (novozavjetna knjiga koja govori o životu prve kršćanske zajednice) u kojem je opisan silazak Duha Svetoga na apostole na dan Pedesetnice (Duhova). Taj dan ujedno slavimo kao rođendan Crkve.

Pedesetnica – prvi Duhovi (Dj 2, 1-13)

Kad je napokon došao dan Pedesetnice, svi su bili zajedno na istome mjestu. I eto iznenada šuma s neba, kao kad se digne silan vjetar. Ispuni svu kuću u kojoj su bili. I pokažu im se kao neki ognjeni razdijeljeni jezici te siđe po jedan na svakoga od njih. Svi se napuniše Duha Svetoga i počeše govoriti drugim jezicima, kako im već Duh davaše zboriti. A u Jeruzalemu su boravili Židovi, ljudi pobožni iz svakog naroda pod nebom. Pa kad nasta ona huka, strča se mnoštvo i smètê jer ih je svatko čuo govoriti svojim jezikom. Svi su bili izvan sebe i divili se govoreći: »Gle! Nisu li svi ovi što govore Galilejci? Pa kako to da ih svatko od nas čuje na svojem materinskom jeziku? Parti, Međani, Elamljani, žitelji Mezopotamije, Judeje i Kapadocije, Ponta i Azije, Frigije i Pamfilije, Egipta i krajeva libijskih oko Cirene, pridošlice Rimljani, Židovi i sljedbenici, Krećani i Arapi – svi ih mi čujemo gdje našim jezicima razglašuju veličanstvena djela Božja.«
Izvor: https://pozeska-biskupija.hr/wp-content/uploads/2020/03/3.-Sveta-Potvrda.pdf

3 naziva za isti sakrament: što zapravo znače potvrda, krizma i firma?

Izvor: https://pozeska-biskupija.hr/wp-content/uploads/2020/03/3.-Sveta-Potvrda.pdf
Izvor: https://pozeska-biskupija.hr/wp-content/uploads/2020/03/3.-Sveta-Potvrda.pdf
Izvor: https://pozeska-biskupija.hr/wp-content/uploads/2020/03/3.-Sveta-Potvrda.pdf

Ako se sjećate, na župnoj katehezi smo spominjali i sedam darova Duha Svetoga. Dakle, dar koji dobivate u sakramentu potvrde je sam Duh Sveti koji će se posebno očitovati u sedam darova, a to su:

Što točno znači svaki od tih darova?

Izvor: https://pozeska-biskupija.hr/wp-content/uploads/2020/03/3.-Sveta-Potvrda.pdf

Koji su uopće učinci svete potvrde?

(Sjećate se da smo čitali iz Katekizma Katoličke Crkve broj 1316)

Izvor: https://pozeska-biskupija.hr/wp-content/uploads/2020/03/3.-Sveta-Potvrda.pdf

Zaključno možemo reći da je potvrda sakrament zrelosti i kršćanske odgovornosti. Potvrda vas osposobljava za svjedočenje i poslanje u društvu. Sada, obdareni posebnom jakošću, savršenije se povezujete s Crkvom te riječju i djelom svjedočite. Onaj dar koji ste primili na krštenju sada u vama jača. Dar koji ste dobili je sam Duh Sveti. U vas će biti utisnut Kristov život koji će se očitovati u vašem životu te ćete biti trajno obilježeni Duhom Svetim da biste mogli hrabro svjedočiti svoju vjeru u Crkvi i izvan nje.

Dragi krizmanici, došli smo do kraja kateheze. Sljedeći put nastavljamo sa sakramentom potvrde kada ćemo objasniti tijek slavlja svete potvrde.

Za provjeru savladanog gradiva možete odigrati sljedeću igru:

Obavijest: Službeno smo dobili potvrdu od našeg nadbiskupa da se slavlje svete potvrde (krizme) odgađa za rujan ili listopad. Točan datum još uvijek ne znamo, ali čim saznamo, obavijestit ćemo vas. Dotad možete pročitati cijelo Pismo nadbiskupa kako biste dobili više informacija: http://www.zg-nadbiskupija.hr/pismo-kardinala-bozanica-o-liturgijskim-slavljima-tijekom-pandemije-i-o-zivotu-nadbiskupije-nakon-potresa

Za kraj, molitva za očuvanje i djelovanje darova Duha Svetoga u nama.

Dobri Bože, jačaj i očuvaj što si izveo u meni. Čuvaj darove Duha Svetoga u mom srcu da mogu svoju vjeru u Isusa Krista raspetoga svjedočiti u svijetu, ljubiti ga i tvoje zapovijedi vršiti. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.

Lijep pozdrav želi vam vaša vjeroučiteljica Ivana! :)

Created By
Ivana Vahcic
Appreciate