Loading

Liikkuva koulu

Mikä on Liikkuva koulu?

Liikkuvan koulun tarkoitus on tehdä kaikista Lohjan koulujen koulupäivistä aktiivisempia ja viihtyisämpiä.
Ei yhtä ainoata oikeaa tapaa

Jokainen koulu saa toteuttaa liikkuvampaa koulupäivää omalla tavallaan. Keskeistä kuitenkin on:

  1. oppilaiden osallisuus
  2. oppiminen
  3. liikkeen lisääminen = vähemmän istumista.
Miten toteutetaan?

Ensimmäinen askel on, että jokainen koulu rekisteröityy mukaan osoitteessa:

Seuraavaksi jokainen koulu tekee oman vapaamuotoisen suunnitelman siitä, miten koulussa saadaan lisättyä oppilaiden koulupäiviin. Tarvittaessa voit pyytää apua hanketyöntekijältä.

Kouluvierailut

Liikkuva koulu -hanketyöntekijä Jani Jokinen tulee käymään jokaisella koululla syyslukukauden aikana antamalla vinkkejä siitä, miten koulun ympäristö saadaan tukemaan lasten arkipäiväistä liikkumista. Lisäksi joka koululla pidetään koulun omilla liikuntavälineillä "toimintavälitunti", jolloin oppilaat saavat pelata, leikkiä jne. koulun välineillä. Vierailu pitää sisällään myös liikunnallisen toimintatuokion jollekin koulun luokalle opettajan valitsemasta oppiaineesta.

Kilpailuja

Syyslukukaudella tullaan järjestämään erilaisia liikunnallisia kilpailuja Suomi100-hengessä. Luokkia kannustetaan myös Haasta opettaja -kilpailuihin, joissa luokat pääsevät haastamaan opettajan jossain haluamassaan liikunnallisessa kisailussa.

Ideoita&vinkkejä

Jos sinulla on lisää ideoita, vinkkejä tai jo toimivia käytänteitä, niin ota yhteyttä tai lähetä ideasi alla olevasta linkistä ja laitetaan niitä laajempaan jakoon!

Yhteystiedot

Jani Jokinen, puh. 044 3747804 etunimi.sukunimi@edu.lohja.fi

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.