Loading

De Schoolweetjes Nummer 27 || 12 maart 2021

Uitslag MR verkiezing

Gisteren zijn de stemmen geteld. In totaal zijn er 316 stembiljetten naar de ouders/verzorgers gestuurd. Er zijn 229 stemmen uitgebracht en dat is een mooi percentage van 72 procent. Van de 229 stemmen waren er vijf blanco.

Suzanne van Keulen is de kandidate met de meeste stemmen en zij heeft haar benoeming in de MR aangenomen. Van harte gefeliciteerd.

Wij bedanken Annelies, Maarten, Patrick, Suzanne en Cathelijne voor het zich verkiesbaar stellen. Echt fijn dat jullie meededen want zo was er ook echt wat te kiezen. Binnenkort zullen we Suzanne welkom heten in de MR en afscheid nemen van Marloes Joosten. Door haar baan als directeur op de Jan Barbier en De Es bleek het toch handiger om dat niet te combineren met het voorzitterschap in onze MR. In de MR zal een stemming plaatsvinden wie de nieuwe voorzitter wordt. We houden u op de hoogte.

Ondertussen op de Marijkeschool

Een luchtje scheppen en bewegen in de buitenlucht en een opdracht van juf Loes.

Groen schoolplein

Ongeveer 400 palen die nog geplaatst worden. Deze komen o.a. bij twee ingangen van de school te staan. Binnenkort gaan we daarmee beginnen. Voor de liefhebbers: de palen zijn gemaakt van kastanjehout.

Woensdag 17 maart zijn de leerlingen vrij.

Luc Dewulf en Joris Mencke

A.s. woensdag zijn alle scholen van de Stichting 'Ieder kind telt' gesloten omdat we als teamleden allemaal met elkaar onze jaarlijkse studiedag hebben. We hebben gemerkt dat de voorbereidingen in volle gang zijn en we komen, allemaal vanuit ons eigen huis digitaal samen, om met elkaar diverse workshops te gaan volgen. De Belgische schrijver Luc DeWulf staat op het hoofdpodium en verzorgt de inleiding en drie workshops: Iedereen heeft talent. Verder is keynotespreker en comedian Joris Mencke een van onze workshopleiders. Hij sluit de studiedag af. We zijn heel benieuwd en kijken ernaar uit.

Stemmen

De 17e maart is natuurlijk wel een belangrijke dag om onze stem uit te gaan brengen. Deze dag wordt de Prinses Marijkeschool gebruikt als stemlokaal. Dus al is de school dan voor de kinderen gesloten, de school is wel open, zodat u de mogelijkheid heeft om te gaan stemmen.

Kind op maandag

Help mij toch!

Een man ligt hulpeloos langs de kant van de weg – is er niemand die hem helpt? Uiteindelijk komt er een Samaritaan langs, iemand uit een ander volk. Hij geeft de man de hulp die hij niet verwacht had. Een tijdje later is Jezus op bezoek bij Maria en Marta. Maria luistert naar de Heer, terwijl Marta druk bezig is in huis. Kan Maria haar niet helpen? Jezus vertelt dat Maria het goede gekozen heeft. Er wordt gelezen uit Lucas 9: 28-36 en 10: 25-42.

De kleuters horen de verhalen 'Het verloren schaap' en 'De verloren zoon'.

Zending

Afgelopen vrijdag is er weer zendingsgeld op school opgehaald. Het heeft een bedrag van € 26,58 opgebracht. Digitaal is er net als de vorige keer € 40,-- binnen gekomen. Samen een heel mooi bedrag voor de basisschool in het kleine dorpje Wariho, in het noorden van Ethiopië. Hartelijk dank daarvoor! De mogelijkheid om digitaal geld over te maken via onderstaande knop is nog steeds aanwezig en ook wordt er vandaag weer geld in de groepen opgehaald.

Tegeltjeswijsheid

Soms denk je bijna dat de democratie faalt.
De openingsfoto van De Schoolweetjes is genomen op Terschelling.

De Nederlandse fotograaf Kadir van Lohuizen zegt dit in een interview met de Belgische zakenkrant "De Tijd" over de aanstaande verkiezingen in het licht van zijn boek "After us the deluge". "Na ons de zondvloed". Het boek toont foto's van de gevolgen van een rijzende zeespiegel voor de mensen.

Tot slot

Op dit moment regen en wind. Er is dus tijd voor het lezen van De Schoolweetjes of het invullen van een kieswijzer. We wensen u een fijn weekend. Het team van de Prinses Marijkeschool.

Created By
Team Prinses Marijkeschool
Appreciate

Credits:

Terschelling uit de indrukwekkende tentoonstelling in het Scheepvaartmuseum te Amsterdam:  "Na ons de zondvloed" van Kadir van Lohuizen;