Loading

Nørre Aaby Realskoles nyhedsbrev Februar 2019

Velkommen til Nørre Aaby Realskoles digitale nyhedsbrev, der udkommer ca. en gang om måneden og indeholder historier fra hverdagen på NAAR – fra vuggestue, børnehave og SFO til alle afdelinger på skolen; indskoling, mellemtrin og overbygning.

Kære læsere af nyhedsbrevet

Vinterferien nærmer sig, og det er blevet tid til en opdatering fra NAAR. Det kan nogle gange være svært at vide, om man trænger til ferie, fordi man trænger…eller fordi man ved, at den kommer lige om lidt? Under alle omstændigheder er den velkommen.

I nyhedsbrevet kan I som sædvanligt læse lidt om aktiviteter, der har fundet sted, og aktiviteter, der vil finde sted i nærmeste fremtid. Nogle har allerede været præsenteret på Facebook, mens andre er nye.

Overordnet går det godt på NAAR; vi er stadig meget søgt i både vuggestue, børnehave og skole – der er venteliste på langt de fleste årgange. Vores samarbejdspartnere (psykologer, sundhedsplejersker, vejledere og andre fagpersoner, der kommer på skolen), roser os for at være et trygt sted, hvor børnene trives. Det er jo dejligt, når man får sådanne tilbagemeldinger. Derudover fik vi også et skulderklap fra CEPOS, da de offentliggjorde årets liste over skolernes ’undervisningseffekt’ – kort sagt forskellen mellem, hvad man kan forvente eleverne får i karakterer og så de faktuelle karakterer fra 2018. Eleverne fra NAAR opnåede således et karaktergennemsnit, der var 1 karakter højere end forventet – ’undervisningseffekten’. Det placerede NAAR på en flot 7. plads blandt Danmarks i alt godt 1400 skoler. Det er selvfølgelig et resultat, som vi er glade for, eftersom vi på skolen netop arbejder for at løfte alle elever, så de bliver bedre – uanset deres udgangspunkt.

Når det er sagt, er vi meget bevidste om, at CEPOS-undersøgelsen er en meget omdiskuteret størrelse, der næppe alene kan give et retvisende billede af de enkelte skolers kvalitet.

For os er det vigtigt, at fagligheden går hånd i hånd med elevernes trivsel. Har de det godt med hinanden og deres lærere, har vi de bedste forudsætninger for at lære dem noget og give dem gode muligheder for at klare sig godt i livet – såvel fagligt som socialt.

De fysiske rammer forbedres også løbende. I løbet af det seneste år har vi både fået ny legeplads og skolebod, og vi har renoveret elevtoiletter. I øjeblikket bruger vi en del kræfter (og penge) på at renovere og udvide billedkunstlokalet. I gavlen af bygningen mod den nye p-plads er der gravet ud til en ny indgang til billedkunstlokalet. Der bliver trappe-opgang til begge sider; mod sløjd og mod SFO. Billedkunstlokalet bliver renoveret helt fra bunden og får fordoblet sit arealet. Med den nye indgang bliver lokalet også et ekstra ressourcelokale for SFO Svanereden, der i forvejen også benytter sig af både sløjd, Tumlesal og gymnastiksal. Vi forventer at kunne tage lokalet i brug efter vinterferien.

I ønskes alle en god vinterferie!

Med venlig hilsen

Carsten Krag, skoleleder

Skolevalg 2019

Eleverne på 8. og 9. årgang var den 30. januar samlet til politisk debatmøde i Tumlesalen.

Ved debatmødet var Venstres Ungdom, Konservativ Ungdom og Danmarks Socialdemokratiske Ungdom repræsenteret. Kandidaterne debatterede flittigt og dygtigt med såvel hinanden som med vores interesserede overbygningselever.

Fredag den 31. januar fik eleverne lov til at give deres mening til kende i stemmeboksen.

Skolevalg 2019

Overbygningseleverne har i perioden op til skolevalget brugt timerne i samfundsfag på at sætte sig ind i de forskellige partiers holdninger og mærkesager. Eleverne har debatteret livligt og fundet frem til deres egne holdninger til forskellige problemer i samfundet.

Skolevalg arrangeres af Folketinget og Undervisningsministeriet i samarbejde med DUF – Dansk Ungdoms Fællesråd. Læs mere om Skolevalg her.

Skolefest

Både torsdag den 31. januar og fredag den 1. februar var der dømt fest på Nørre Aaby Realskole. Torsdag var de store elever fra 6. til 10. klasse inviteret, mens fredag aften var for eleverne i 0.-5. klasse.

Skolens tidligere elever var inviteret til førfest inden festen om torsdagen. Her var der pizza og sodavand til alle mand og mulighed for at hilse på tidligere klassekammerater og lærere.

Skolekomedie

Et af festens højdepunkter var årets skolekomedie, som traditionen tro blev opført af 10. klasse. Titlen var ”Sheik Omar". Se mange flere billeder fra skolekomedien på vores Facebook.

10. Vest i årets skolekomedie

Kotillon

Eleverne i 0.-5. klasse samt deres forældre blev fredag aften underholdt med børnehaveklassernes traditionsrige kotillon; et syngespil, hvor eleverne er fantasifuldt udklædt og synger en masse flotte sange.

Kotillon 2019

Titlen var ”NAAR's rejse med hr. Larsen”. Det er børnenes forældre, som har hjulpet med at lave de meget flotte og farverige kostumer.

Herefter spillede 10. klasse skolekomedien endnu en gang. Til stor fornøjelse for de mange fremmødte børn og voksne.

Der blev dækket op til forældrene i gymnastiksalen, hvor der kunne købes mad og drikke – bl.a. middagsbuffet fra slagteren i Nørre Aaby. Diskotek X-RAY satte gang i festen for eleverne i 4.-5. klasse, og der var mini-diskotek for de yngste i 0.-3. klasse.

Skolefesterne på Nørre Aaby Realskole er fyldt med traditioner, som er med til at knytte elever og forældre tættere til skolen, og ligeledes er de festlige stunder på skolen med til at øge trivslen, som er så vigtigt et fundament for børnenes indlæring.

Fastelavn

Fredag den 8. februar var der traditionen tro fastelavnsfest med tøndeslagning på hele NAAR. Fra vuggestue til og med 5. årgang mødte børnene op i flotte kostumer - klar til at slå løs på tønderne for bagefter at nyde godter og chokoladeboller.

Mød skolens bestyrelse

Nørre Aaby Realskole ledes af en bestyrelse på syv medlemmer. De fem medlemmer vælges af og blandt Nørre Aaby Realskoles forældrekreds. Formand for bestyrelsen for skolens vuggestue/børnehave er fast medlem af skolens bestyrelse.

  • Det er skolens bestyrelse, som har det overordnede ansvar for skolens drift, udvikling og økonomi
  • Det er bestyrelsen, der ansætter skolens ledelse
  • Bestyrelsen fokuserer på de overordnede linjer for skolen (f.eks. vision, strategi, fysiske rammer og økonomi)
  • De almindelige ledelsesopgaver i hverdagen varetager skoleledelsen (undervisning, pædagogik, personale og den daglige drift/økonomi)

Carina Dyekjær Finseth - formand

Carina er gift med Michael, og sammen har de to børn. Sarah, som går i 5. Nord, og Jacob, som går i 2. Syd. Michael er uddannet maskinmester og arbejder som project manager ved Resolux A/S.

Til hverdag arbejder Carina som group business controller ved Haarslev Industries A/S. Carina er uddannet inden for revision og har arbejdet med controlling, økonomistyring, strategiopfølgning og forretningsudvikling i flere store produktionsvirksomheder samt i Gældsstyrelsen, hvor hun har været med til at opbygge en økonomifunktion i en helt ny styrelse.

Carina har tidligere været formand for bestyrelsen i børnehaven ved Nørre Aaby Realskole og har siden 2014 været medlem af NAAR's bestyrelse, hvor hun i januar 2015 tiltrådte formandsposten. Carina og Sidsel, som er bestyrelsens næstformand, har sammen stiftet Frk. Ellas Portemonnæ, som er Nørre Aaby Realskoles støtteforening.

Carina blev i efteråret 2018 valgt ind i bestyrelsen for Danmarks Private Skoler og blev efterfølgende udpeget som næstformand for Forretningsudvalget. Carina er også bestyrelsesmedlem i svømmeklubben i Strib.

Fritiden bruger Carina på svømning, løb, styrketræning og intervaltræning med høj intensitet. Hun elsker også en god bog - gerne en krimi. Og så er hun Harry Potter-fan!

I bestyrelsesarbejdet bruger Carina sine kompetencer inden for forretningsforståelse, erfaring med udvikling, strategi, visioner, ledelse og økonomi. Hun er således med til at lægge en professionel linje i bestyrelsens arbejde.

Formanden for bestyrelsen er en helt central person i skolens organisation og bestyrelsens arbejde. Carina arbejder tæt sammen med skoleleder Carsten Krag. De to personer besidder nøglepositioner i forhold til at udvikle skolen og håndtere forskellige problemstillinger konstruktivt.

Sidsel Kofoed – næstformand

Sidsel bor sammen med Wolfgang, og sammen har de Emil, der går i 4. Nord. Hun bor i Ejby og arbejder til dagligt i Odense. Familien rummer også hunden Nemo. En dobbeltdoodle på næsten et år.

Sidsel var så heldig, at hun allerede i skolen fandt ud af, hvad hun ville være, når hun blev stor: Art Director. Som Art Director har man kreativt ansvar for kunderne og udvikler koncepter og grafiske universer.

Vejen gik gennem en mesterlæreuddannelse som reklametegner og efteruddannelse på Danske Reklamebureauers Reklameskole. I midten af 90’erne blev hun udnævnt Art Director. I dag er hun selvstændig med et kommunikations- og reklamebureau i Odense.

”Jeg går ikke til Zumba. Jeg går til bestyrelsesmøder”, har Sidsel udtalt, og det kan der være noget om. For hendes række af bestyrelsesposter er lang og fuld af erfaring. I øjeblikket rummer listen bl.a. også formandsskab i Ejby Lokaludvalg og bestyrelsesmedlem i Blommenslyst Golfklub. Tidligere har det været en række erhvervsbestyrelser samt en formandspost og opstartsgruppe i Ejby Private Børnehave.

Konceptuel tankegang, langsigtet tænkning, kommunikation, arbejde med visioner internt og ekstern er nogle af de kompetencer og erfaringer, som Sidsel bringer med i sit bestyrelsesarbejde. Hun er meget bevidst om bestyrelsens rolle i forhold til ledelsen og finder arbejdet med at sikre en tryg og god skole for de næste generationer spændende og ikke mindst vigtigt.

Skolen har også nydt godt af Sidsels konceptuelle tanker, da hun har udarbejdet grundlaget for den kommunikation, skolen har i dag. Desuden er hun med til at udvikle og drive Frk. Ellas Portemonnæ.

I den fritid, der er tilbage, tilbringes tiden med familien og venner, den nye ven symaskinen, med en god bog eller på golfbanen i sæsonen.

Læs mere om bestyrelsen i de kommende nyhedsbreve fra NAAR.

NAAR webshop

På Nørre Aaby Realskoles webshop hos Sport 24 finder du en masse lækkert sports- og fritidstøj med skolens logo til aktiviteter både inde og ude.

Du finder shoppen via naar.dk. Tøjet bliver leveret direkte til din dør, og der er mulighed for at tilkøbe navnetryk. Der er fri fragt ved køb over 300 kr. 📦

Den kommende tid på NAAR

Lige rundt om hjørnet venter vinterferien i uge 7.

Efter vinterferien glæder vi os til at indvie det nye billedkunstlokale.

Onsdag den 20. februar byder vi velkommen til en hyggelig opstartseftermiddag for alle de kommende førskole-børn i Ællingerne. Vi glæder os meget til at lære dem at kende!

Find os på Facebook, Instagram og Youtube!

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.