Välkommen Till norra stationsgatan

Norra Stationsgatan utvecklas nu snabbt med nya bostäder, restauranger, kaféer, barer och butiker. Gatan ligger precis där stenstaden i Vasastaden möter det nybyggda Hagastaden – i en spännande kontrast mellan historia och framtid.

Filmidé:

Carl Hirsch hälsar välkommen Norra Stationsgatan

Innehåll

  • 30 sek film för sociala medier
  • Cinemagraph

Filmen

  • Personligt anslag med ett välkomnande till en av Stockholms mest intressanta stadsdelar just nu – Norra Stationsgatan.
  • Anknyter även till Byggstart & Invigning av Norra Stationsgatan 19-20 maj.

Underlag till frågor vi kommer att ställa till dig:

  • Varför är ni en del av Norra Stationsgatan?
  • Vad är det som lockar med Norra Stationsgatan?
  • Vad är på gång just nu?
  • Hur ser era framtidsplaner ut för Norra Stationsgatan?
  • Hur är intresset för att flytta till Norra Stationsgatan?
  • Om man vill veta mer, vart vänder man sig då? (norrastationsgatan.se)

Cinemagraph

Vid samma tillfälle filmar vi även material för att skapa en Cinemagraph, som vi senare eller i samband med filmen kan publicera på sociala medier.

Hitta hit

Välkommen till inspelningsplats på Korgmakargränd 2.

Korgmakargränd 2

Ansvarig för filmproduktion

CHRISTIAN LINDSKOG

Content & Motion producer

Telefon: 0760195876

Mail:. christian@norrastationsgatan.se

SIMON GRENEHED

Social Media Manager

Telefon: 709 29 82 00

Mail: simon@norrastationsgatan.se

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.