Loading

Eksperyment w szkole XXI wieku Maria Dobkowska, Mirosław Łoś

"Tempora mutantur et nos mutamur in illis" - czasy się zmieniają i my zmieniamy się wraz z nimi

Według tej łacińskiej sentencji zachodzące wokół nas zmiany powodują, że my też się zmieniamy. Powinniśmy powiedzieć raczej, że my też musimy się zmieniać. Postęp technologiczny XXI wieku odbywający się w niewyobrażalnym dotąd tempie powoduje zmiany społeczno-kulturowe i mentalne, które stanowią nie lada wyzwanie dla wszystkich, którzy zajmują się edukacją.

Metody przekazywania wiedzy muszą się zmieniać tak, by nadążać za zmianami zachodzącymi w otaczającym świecie.

Przekazywanie wiedzy przyrodniczej poprzez doświadczenia wykonywane przez uczniów pozwala im lepiej rozumieć zachodzące zjawiska, poznawać związki przyczynowo-skutkowe i wreszcie samodzielnie wysnuwać wnioski będące podstawą nabywanej w ten sposób wiedzy.

W ramach wystąpienia "Eksperyment w szkole XXI wieku" zaprezentujemy możliwości i rolę eksperymentu w nauczaniu fizyki we współczesnej szkole.

Stosowanie nowych łatwo dostępnych materiałów oraz ICT daje szerokie możliwości eksperymentowania na miarę potrzeb edukacyjnych XXI wieku.

Jeśli do nowoczesnych materiałów i technologii dorzucimy nową metodologię wykonywania doświadczeń szkolnych, to możemy nie tylko wykonywać eksperymenty, których wcześniej nie dało się wykonać w klasie, ale uzyskujemy możliwość wykonywania klasycznych eksperymentów uzyskując większą dokładność i uwzględniając większą liczbę wielkości fizycznych wpływających na przebieg badanego zjawiska lub procesu.

Maria Dobkowska od 48 lat jest nauczycielką fizyki w szkołach warszawskich, w tym przez ostatnie 26 lat w szkole integracyjnej.

Jest członkinią Krajowego Komitetu Organizacyjnego festiwali Nauki Przyrodnicze na Scenie i uczestniczką wielu międzynarodowych festiwali Physics on Stage i Science on Stage.

Wraz z grupą nauczycieli z różnych krajów europejskich była zaangażowana w tworzenie materiałów dydaktycznych do nauczania przedmiotów przyrodniczych. Materiały te, stworzone przez nauczycieli dla nauczycieli, były wydawane przez niemiecką organizację Science on Stage e. V. w formie zeszytów "Teaching science in Europe" a następnie "iStage".

Maria Dobkowska została uhonorowana m.in. nagrodą Ministra Oświaty i Wychowania, Ministra Edukacji Narodowej oraz przez PTF Medalem Grzegorza Białkowskiego.

Mirosław Łoś jest nauczycielem fizyki, matematyki i ICT w Szkole Podstawowej oraz fizyki w Liceum Ogólnokształcącym .

Pracował w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie jako doradca metodyczny dla nauczycieli fizyki, nauk przyrodniczych i matematyki.

Organizator Szkolnego Festiwalu Nauki oraz międzyszkolnego konkursu Eksperyment Przyrodniczy i Fizyczny w Szkole Podstawowej w Cząstkowie Mazowieckim. Podczas Konkursu uczniowie prezentują i wyjaśniają własne eksperymenty (przygotowane przez nich samodzielnie).

Maria Dobkowska i Mirosław Łoś wspólnie stworzyli wiele multimedialnych materiałów edukacyjnych, takich jak: filmy z eksperymentami, animacje, interakcje itp., które zostały opublikowane przez Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

W czasach tej wielkiej zmiany nauczyciele mają wiele możliwości uzyskiwania różnorodnej pomocy i instytucjonalnego wsparcia , ale niezwykle cennym jest zawsze kontakt z innym nauczycielem.

Wspaniałą okazją do wymiany doświadczeń są krajowe festiwale Nauki Przyrodnicze na Scenie i europejskie festiwale Science on Stage . Dlatego zaprosiliśmy także do pokazu doświadczeń wybitnych nauczycieli, dydaktyków i eksperymentatorów zarazem naszych prezenterów, uczestnikówi tych festiwali, zaś podczas sesji plakatowej i na bazarze dydaktycznym będzie można zobaczyć co polscy nauczyciele przedstawiali na festiwalach Science on Stage.

Koło Fizyczne Doktor LABO
Dobromiła Szczepaniak, Wojciech Gańcza, Łukasz Starzonek z Koło Fizyczne Doktor LABO w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym Politechniki Wrocławskiej przedstawią „Eksperymenty Doktor LABO – stroboskop”.

Członkowie zespołu wyjaśniają, że pomysł na projekt jest autorstwa uczennicy, ale wyniku zaangażowania większej grupy uczniów powstał kolorowy stroboskop dużej mocy, który może być używany do pokazów scenicznych, a nawet przekazywania dźwięku przez światło o różnych barwach.

Ewa Pater
Ewa Pater z Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi w Świnoujściu zaprezentuje eksperyment „Niszcząca akustyczna fala stojąca w szklanej płytce” - wyznaczenie częstości własnej szklanej płytki z wykorzystaniem programu komputerowego: OSCYLOSKOP (WSiP).

Wyznaczenie położenia węzłów i strzałek na szklanej płytce z wykorzystaniem programu komputerowego: GENERATOR (WSiP). Obserwacja fali stojącej w szklanej płytce z zastosowaniem stroboskopu.

Zenona Stojecka
Zenona Stojecka z I Liceum Ogólnokształcącego w Wieluniu przedstawi pokaz "Magnetyczny silnik tłokowy",

Podczas sesji plakatowej - w ramach bazaru dydaktycznego - przedstawi zaś pomysły prostych doświadczeń z festiwali „Science on Stage” do zastosowania na lekcjach fizyki zarówno w szkole podstawowej, jak i w szkole ponadpodstawowej na poziomie podstawowym i rozszerzonym

Adam Buczek
Adam Buczek z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej, zaprezentuje „Lewitacje aerodynamiczne”.

Lewitacja okrągłego obiektu w strumieniu powietrza jest powszechnie znanym zjawiskiem fizycznym przywoływanym w doświadczeniach na każdym poziomie kształcenia.. W przypadku innych kształtów, uzyskanie stabilnego unoszenia ciała jest dydaktycznym przykładem nowoczesnej metodologii stosowanej w naukach technicznych.

26 kwietnia 2020 r. od godz. 12:00

Audytorium 0.03 i przestrzeń otwarta Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

Credits:

Made using materials provided by Maria Dobkowska and Miroslaw Łoś, and other