Loading

Kleine bedrijven staan hun mannetje Juli 2021

Bart Daenekindt, Fondsenbeheerder, KBC Asset Management
“Ondernemers van small caps zetten met hun specifieke competenties vaak een hele mooie winstgroei neer. Het loont dus zeker de moeite om eens in het speelveld van de kleintjes te duiken.”

Wat zijn small caps?

Klein maar talrijk

Small caps zijn bedrijven met een totale beurswaarde tussen de 500 miljoen en de 3 miljard euro. Tussen 3 en 7 miljard euro spreken we van mid caps. Boven de 7 miljard spreken we van large caps.

Hoewel de grote jongens zoals Apple, Microsoft, Walmart, … veel media-aandacht krijgen, mogen de kleintjes of small caps niet onderschat worden. 80 tot 90% van alle aandelen wereldwijd zijn small caps.

Goed beheer van liquiditeit is belangrijk

Grote aandelen worden zeer veel verhandeld en zijn meer liquide dan kleine aandelen, waarvan er soms maar weinig op een dag worden gekocht en verkocht. De beperktere liquiditeit kan de koers een extra duw geven, zowel bij goed als bij slecht nieuws. Hierdoor wordt het risico van kleine bedrijven groter geacht dan dat van grote gekende bedrijven. Goed beheer en een ruime spreiding zijn dan ook een must.

Actief op zoek naar verborgen parels

Grote institutionele spelers kunnen vaak niet investeren in small caps gezien de beperktere liquiditeit. Daardoor worden ze door een kleiner aantal analisten opgevolgd. Zij die wél bedreven zijn in het volgen van kleinere bedrijven, zoeken naar verborgen parels. Groot voordeel is dat het management van kleinere bedrijven vaak veel toegankelijker is. De bedrijfscultuur en de financiële constructies zijn meestal ook eenvoudiger te doorgronden. Dit maakt small caps tot een ideale visvijver voor actief beheer.

3 REDENEN OM TE BELEGGEN IN SMALL CAPS

 1. Mooi groeipotentieel
 2. Ruggengraat van de economie
 3. Herstel na corona
1. Mooi groeipotentieel

Op langere termijn doen small caps het gemiddeld beter dan de brede markt. De belangrijkste drijfveer hiervoor is een hogere winstgroei. Grote bedrijven hebben hun groeispurt al gerealiseerd. Kleinere bedrijven hebben dit potentieel nog voor de boeg. Zij worden daarbij uiteraard geholpen door de wet van de grote getallen. Voor een beursgigant zoals Apple bijvoorbeeld, is het uiteraard niet zo evident om jaar op jaar een double digit omzetgroei te realiseren.

Vanwaar dit potentieel?

 • Geleid met grote passie: Small caps worden vaak nog geleid door een oprichter of de familie. De passie en betrokkenheid van het management stimuleren de werking van gans het bedrijf en de bijhorende resultaten.
 • Dynamisch en innovatief: Small caps ontstaan vaak rond een nieuw product of een nieuwe dienst. Ze profiteren van nieuwe trends in plaats van er slachtoffer van te worden. Bedrijven die een belangrijke rol spelen bij de ontwikkeling en implementatie van artificiële intelligentie zijn hier een goed voorbeeld van.
 • Duidelijke focus: Het management van small caps behoudt meestal een duidelijke focus, waardoor de kernactiviteit van het bedrijf zuiver blijft. Dit maakt hen interessant om een welbepaald thema te bespelen. Ze zijn vaak wereldleiders in een kleine niche.
 • Wendbaar: Door hun kleinschaligheid kunnen small caps kort op de bal spelen en vlot reageren op wijzigende marktomstandigheden. Zij moeten zich niet door meerdere managementlagen wroeten, zoals bij grote gevestigde bedrijven dikwijls het geval is. Beslissingen kunnen snel genomen worden. Plannen kunnen snel aangepast worden als dat nodig blijkt.
 • Doelwit van overnames: Small caps zijn interessante overnameprooien voor de grote spelers. Een argument dat zeker vandaag van tel is gezien de lage rente.
2. Ruggengraat van de economie

In de media blijven small caps vaak onderbelicht. Daardoor ontstaat de indruk dat de economie gedragen wordt door de grote multinationals. Niets is minder waar. Wereldwijd zijn 80 tot 90% van de beursgenoteerde aandelen die van een klein bedrijf. De massa aan small caps is de motor van de economie.

Bovendien zijn small caps vaak meer gericht op de eigen binnenlandse markt. Dit maakt hen minder kwetsbaar voor de grillen van de wereldhandel of een verdere deglobalisering.

3. Herstel na corona

Elke crisis weegt op de aandelenmarkt. Ook de Covid-19 pandemie en de bijhorende lockdowns drukten hun stempel. In tijden van crisis kunnen small caps achterblijven op large caps. Een reden hiervoor is de mindere liquiditeit van small caps. Wanneer beleggers risico willen mijden, zien we dikwijls een vlucht weg uit small caps. De voorbije economische vertraging woog ook op small caps. Kleinere bedrijven hadden weinig wind in de zeilen.

Nu we dankzij de vaccinatieprogramma’s stilaan aan het einde van de lockdownmaatregelen komen, herstelt de economie volop en beginnen we aan een periode ‘na corona’. Hierdoor kunnen de kleine bedrijven terug aan de slag en hun leiderschap tegenover de grote spelers terug opnemen. Bovendien namen de overheden in Europa heel wat maatregelen om kleine bedrijven te beschermen tegen de economische impact. Wanneer het herstel zich verder zet, zullen ze hiervan dan ook profiteren.

Wist je dat...?

… ervaring en onderzoek de speerpunten zijn voor een succesvolle selectie small caps.

Beleggen in small caps is interessant vanwege het groeipotentieel. Zoals bij alles, komt een hoger potentieel rendement niet gewoon aanwaaien. Tegenover dit potentieel staat een zeker risico.

 • Minder liquide: Er wordt minder handel gedreven in kleinere aandelen. Het uitvoeren van een order kan dan ook langer duren. Dit kan een nadeel zijn wanneer je snel je positie wil verkopen.
 • Volatieler: Minder liquide betekent automatisch meer schommelingen in de koers. Grote koersverschillen kunnen een kans, maar ook een nadeel zijn.
 • Hogere schuldgraad: Vele small caps hebben een licht hogere schuldgraad. Extra investeringen zijn nodig om uit de startblokken te schieten. Het is een feit dat elk groot aandeel klein begonnen is. Het is een illusie te denken dat elk klein aandeel automatisch uitgroeit tot een groot aandeel. Er zijn enorme kwaliteitsverschillen.

Om de balans groeipotentieel versus risico in evenwicht te houden, is het belangrijk om te handelen met kennis van zaken. Actief beheer en stock picking maken in dit domein wel degelijk het verschil. De kunst is om de kwalitatieve kleinere aandelen er uit te pikken en die zo goedkoop mogelijk aan te kopen, nog voor ze groot en bekend zijn.

Bij KBC kan je rekenen op meer dan 15 jaar ervaring. Onze experten selecteren zeer gericht bedrijven uit de grote vijver van small caps. We gaan voor bedrijven die een sterk businessmodel kunnen voorleggen, veel prijszettingsmacht hebben en een hoge winstmarge. De winstgevendheid op ingezette middelen is onze belangrijkste maatstaf. Een goede spreiding is essentieel.

Redactie beëindigd op 17.06.2021. Dit document is een publicatie van KBC Asset Management NV (KBC AM). De informatie kan zonder kennisgeving gewijzigd worden en ze biedt geen garantie voor de toekomst. Niets in dit document mag gereproduceerd worden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van KBC AM. Deze informatie is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken. Beleggen in aandelen is onzeker en brengt risico’s met zich mee.