Korrelige Kippen

Cochin kipjes in stipjes

Struinend door de tuin.

Gezellig gedrieën.

Heen en weer met de kop.

En zijn ze het zat?

Dan houden ze op.

Onze kipjes in stipjes.

Ze zijn vaak vroeg op.

Maïs of een spin.

Graan, gras of peer.

Het maakt echt niet uit.

Ze willen toch meer.

Drie korrelige kippen

Ze hebben het liefst.

Iets lekkers uit 't dak.

Een meelworm uit zak.

Een vlokkreeft heel graag.

En gaat 't zonnetje onder.

Dan zijn ze heel traag.

Doortje, Grays en Klaartje.

Ze bestaan in het echt.

Echter zo korrelig, zie je ze slecht.

Created By
Ewoud Verbakel
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.