Hi I'm Sugar glider welcome sugar profle

วิธีทำให้ชูการ์ไกรเดอร์เชื่อง เคยไหมซื้อ หรือ รับชูการ์ไกรเดอร์มา ชูการ์ไกรเดอร์เขาขู่ และ ฉก? สิ่งแรกเลยต้องทำความเข้าใจกันก่อนน่ะค่ะว่า ชูการ์ไกรเดอร์ เมื่อ ถูกแยกออกจากแม่มา เขาก็ต้อง ปรับสภาพ เพื่อให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม คนเลี้ยง และ บรรยากาศต่างๆ ตามนิสัยของชูการ์ไกรเดอร์ เป็นสัตว์ที่ขี้ระแวง ขี้ตกใจ และ ดมกลิ่นเก่ง ชูการ์ไกรเดอร์ จะจำกลิ่น แล้วทำอย่างไร เวลาชูการ์ขู่ หรือ ฉก? อย่ากลัว หรือ รีบกระชากมือหนี จับเขาไว้ แล้วกุมเขาในอุ้งมือ ค่ะ ใช้เสื้อผ้าที่มีกลิ่นเราไปวางไว้ในกรง ตะกร้า หรือบริเวณ ที่เขาอาศัยอยู่ เพื่อให้เขาชินกลิ่้นเรา อย่าส่งเสียงดัง อย่ากรี๊ด อย่ากรีสร้องเสียงดัง โวยวายใส่ ชูการ์ไกรเดอร์ เพราะจะทำให้เขายิ่งกลัวเรามากขึ้น มาดูคลิป นี้กันค่ะ
กรณีที่ ชูการ์ไกรเดอร์ เมื่อเริ่มแรกรับมา หรือเมื่อเปลี่ยนมือเจ้าของ ถ้าน้องไม่นิ่งแต่ไม่กัด กรณีไม่กัดน่ะค่ะ เราจะต้องทำให้เขา คุ้นมือและเริ่มสนิทกับเรา โดยการจับน้องแล้วให้อยู่ภายในอุ้งมือ เค้าดิ้น เราคลายมือ แล้ว กุมเขาไว้ และพยายามทำให้เขาหลับที่มือเรา เพื่อเป็นการเพิ่มความคุ้นเคยระหว่างเราและชูการ์ จะทำให้ชูการ์ สนิทกับเรามากขึ้นค่ะ ตามคลิปนี้เลยค่ะ
ธีเช็ดตัวทำความสะอาดให้ชูการ์ไกรเดอร์ ทำความสะอาดชูการ์ไกรเดอร์เราควรเตรียมอุปกรณ์ดังนี้ 1. ผ้าผืนใหญ่ และผืนเล็ก อย่างละ 1 ผืน(เอาไว้ชุบน้ำ) ผ้าแห้ง 1 ผืน 2. สำลีแผ่น 3. เพ็ทมี หรือ นาโนมูส 4. กระดาษทิชชู่. ขั้นตอนการเช็ดตัวชูการ์ไกรเดอร์ เอาผ้าผืนใหญ่ชุบน้ำอุ่นบิดให้แห้ง เอามาห่อตัวชูการ์ไกรเดอร์ไว้ เอาผ้าผืนเล็กชุบน้ำ(ควรใช้น้ำอุณหภูมิปกติ เพื่อป้องกันชูการ์ไกรเดอร์เป็นหวัด)บิดหมาด เช็ดตัวให้ชูการ์ไกรเดอร์ โดยที่ชูการ์ไกรเดอร์ยังอยู่ในผ้าผืนใหญ่ พยายามเช็ดให้ทั่วบริเวณหัว หลัง และหางของชูการ์ไกรเดอร์ ช่วงท้อง ให้ใช้ผ้าผืนใหญ่ที่ห่อตัวชูการ์ไกรเดอร์เช็ด จากนั้นเอาผ้าแห้งเช็ดตาม เช็ดโดยการทวนขนของชูการ์ไกรเดอร์ เพื่อที่ขนจะได้แห้งโดยเร็ว ถ้าต้องการให้ชูการ์ไกรเดอร์มีขนหอม เอาเพ็ทมีฉีดลงบนสำลีแผ่น และเช็ดให้ชูการ์ไกรเดอร์ โดยการทวนขนชูการ์ไกรเดอร์ จากนั้นเช็ดตามด้วยผ้าแห้งหรือกระดาษทิชชู่ ถ้าใช้นาโนมูส ให้บีบนาโนมมูสใส่มือ เอาอีกมือขยี้ให้ทั่วฝ่ามือ และเอาฝ่ามือทั้งสองนี้ลูบตามขนของชูการ์ไกรเดอร์ จากนั้นเช็ดตามด้วยผ้าแห้งหรือกระดาษทิชชู่โดยการทวนขนของชูการ์ไกรเดอร์ กรณีที่ตัวหรือขนชูการ์ไกลเดอร์สกปรกมาก ให้เอาสำลีแผ่นชุบน้ำอุณหภูมิปก และค่อยๆเช็ดบริเวณที่สกปรก หากสำลีที่ชุบน้ำเป็นสีเหลือง ให้เอาสำลีแผ่นใหม่มาชุบน้ำเช็ดตัวให้ชูการ์ไกลเดอร์จนกว่าจะไม่มีคราบสกปรกติดอยู่บนสำลีที่ชุบน้ำ
***หมายเหตุ*** การเช็ดตัวให้ชูการ์ไกรเดอร์ครั้งแรกๆ เราอาจจะเช็ดตัวให้ชูการ์ไกรเดอร์ได้เพียงเล็กน้อย เนื่องจากชูการ์ไกรเดอร์อาจจะไม่ค่อยยอม และอาจจะขู่ได้ เราจึงต้องทำการเช็ดตัวให้ชูการ์ไกรเดอร์โดยเร็วในครั้งแรกๆ แต่การเช็ดตัวครั้งต่อๆไป ชูการ์ไกรเดอร์จะเกิดความเคยชินและยอมให้เช็ดตัวนานขึ้น

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.