ล่องนาวาพาจักรยานปั่นวัดขุนสมุทรจีน By inter Bike Thailand

วัดสาสขาและโรงเรียนคลองนาเกลือน้อยสถานที่จอดรถกว้างขวางและเดินทางไม่ไกลเพื่อไปต่อเรือ

โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย
ปั่นจักรยานจากวัดไปลงเรือ
เตรียมตัวนั่งเรือชมวิวทิวต้นจาก
ท่าเรือป้าลี่
แวะศาลเจ้าพ่อหนุ่มน้อยลอยชาย
โชคดีวันนี้ฝนไม่ตก ปั่นบนทางดินก็สนุกดีนะ
มุมสวยๆ ข้างพิพิธภัณฑ์ขุนสมุทรจีน
มุมถ่ายภาพมหาชน
หลักกิโลกลางสะพานไม้
ฉากสวยๆ มีมากมาย
ยาวไปยาวไป
มีรีสอร์ทให้เช่าใช้บริการด้วยละ
วิวดีๆ มีให้เห็น 360 องศา
เส้นทางสะพานปูนแสนร่มรื่น
ทางเข้าวัดวิวสวยแบบพาโนรามา
วิวสวยมากๆ
ไม่มีจักรยานมาก็มีรถเครื่องขับรับส่งด้วย
หามุมสวยๆ รอบวัดถ่ายภาพ
ยิ้ม
เส้นทางหลากหลายมากๆ
ที่ท่าเรือมีไอติมกระทิให้ทานแสนอร่อย
ทีมเซอร์วิสแข็งแกร่งมากๆ
คู่รักนักปั่น
มากันไม่เยอะแค่ 40 กว่าคนเอง
ตลาดเก่า วัดสาขลา
ปั่นมุดเที่ยวเส้นทางตลาดเก่า
อ่าวไทย
แล้วพบกันใหม่
ทีมสร้างความสุขจาก InterBike Thailand

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.