Jubileumsgudstjeneste i Bragernes Kirke 5.april klokken 1800

I 2017 er det 20 år siden stiftelsen Kirkens Bymisjon Drammen ble dannet. Møtestedet var det første arbeidet, et sted som fortsatt er i daglig drift. Møtestedet er et lavterskeltilbud for rusavhengige mennesker og andre marginaliserte grupper i samfunnet. I flere år var kafeen ryggraden i vårt tilbud i Drammen. Kafeen ble startet opp med en ansatt og 30 frivillige. Siden har vært arbeid og vårt tilbud blitt stadig større og bredere.

I anledning 20-års jubileet vil vi gjennom året invitere alle byens innbyggere til ulike markeringer for å bli bedre kjent med oss og vårt arbeid i byen. I samarbeid med Bragernes menighet inviterer vi til en jubileumsgudstjeneste med påfølgende kirkekaffe i Norkirken.

Henriette Brevig er gateprest i Kirkens Bymisjon Drammen og vil holde preken under gudstjenesten. Kirkens Bymisjons gateprest er et tilbud til dem som ikke har en prest fra før.

Hun er en synlig del av vårt miljø, og kan være en samtalepartner i livets store eller små spørsmål.

Under gudstjenesten får vi gleden av å høre musikk ved Magnolia jazzband. Magnolia Jazzband (MJB) ble startet i 1972 av trombonisten Gunnar Gotaas. Magnolia er et av de få band som spiller New Orleans Revival Jazz, en stilart som har fått sitt navn fra det at den ble oppdaget av musikkforskere på omkring 1940-tallet og da fikk en utbredt popularitet og ny blomstringsperiode. Musikerne i MJB har gjort pilgrimsferder til New Orleans siden 1977, og flere av platene de har utgitt er spilt inn nettopp der.

Magnolia jazzband består av: Gunnar Gotaas, Georg Michael Reiss, Anders Bjørnstad, Håkon Gjesvik, Torstein Ellingsen, Børre Frydenlund og Sebastian Haugen-Markussen.

Sigmund Ruud, som i dag er leder for Bymisjonssenteret i Tøyenkirken startet Kirkens Bymisjon i Drammen. I dag er Jon-Ivar Windstad daglig leder i Kirkens Bymisjon Drammen. Jon-Ivar har arbeidet i Kirkens Bymisjon siden 2004, og overtok som daglig leder etter Sigmund i 2008. Sigmund og Jon-Ivar vil under gudstjenesten dele noen historiske tilbakeblikk med tilhørerne.

Biskop Per Arne Dahl er en av tolv mennesker som delte litt av sin historie i boken "Alle er mer enn det du ser". En bok med historier ført i pennen av Karianne Braathen og Hans Arne Odde. Inntektene fra boken går til arbeidet Kirkens Bymisjon gjør hver eneste dag, for alle mennesker - uavhengig av historie og bakgrunn.

Biskop Per Arne Dahl deltar i samtale under gudstjenestene med to tidligere deltakere ved Kirkens Bymisjons avdeling FRI. FRI er Kirkens Bymisjons tiltak som tilbyr bolig, arbeid og et rusfritt nettverk til personer som løslates fra fengsel eller har behov for ettervern etter rusbehandling.

Etter gudstjenesten, klokken 1930 ønskes alle velkommen til kirkekaffe i Norkirken - Rådhusgata 25.

Created By
Anine Berg
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.