Kerncentrale

Deze spark page gaat over kernenergie en kerncentrales. Je komt te weten wat een kercentrale inhoud, wat een kercentrale doet, wat de voordelen en de nadelen er van zijn, waarom mensen protesteren en wat een kernramp is en wat daar de gevolgen van zijn.

Wat is een kercentrale? Kerncentrales maken elektriciteit met warmte die wordt opgewekt in een kernreactor. In de reactorkern wordt een kettingreactie van atoomsplijtingen in gang gezet. Deze atoomsplijting zorgt er voor dat er elektriciteit ontstaat. Een kerncentrale wordt gebouw op een groot trein. Een kerncentrale is opgebouwd uit verschillende kernreactoren het bestaat uit verschillende treinen. Hierbij komt er grote fabriek en daaromheen staan een paar koeltorens. Koeltorens zijn grote betonnen torens van wel 170 meter hoog. Koeltorens herken je doordat er een grote hoeveelheid water damp uit komt.

Waarom is kernenergie aan de ene kant schone energie en aan de andere kant vuile energie? Veel mensen zijn tegen kernenergie en protesteren er ook veel voor, omdat er radioactieve afval vrij komt. Dit heeft nadeel voor het milieu en voor mensen en dieren. Radioactief is Verbruikte splijtstof dit splijtstof zit vol met radioactiviteit Het kernafval dat in een kerncentrale ontstaat is levensgevaarlijk en raakt pas na 240.000 jaar zijn radioactiviteit kwijt. Radioactiviteit is een straling deze stralingen kunnen gevaarlijk zijn voor je gezondheid, stralingen komen ook van je mobiel af maar deze stralingen zijn nu nog niet gevaarlijk voor de mens. Een kerncentrale is schoner dan een kolen of gasgestookte centrale als je kijkt naar de uitstoot van broeikasgassen.

Wat is er gebeurd in Hiroshima en Nagasaki en wat zijn daar de gevogen van? Hiroshima en Nagasaki zijn twee grote steden in Japan. de eerste atoombom werd op 6 augustus 1945 op de Japanse stad Hiroshima gegooid. Deze atoombom werd gegooid door de Amerikanen met deze bom wilde ze een einde maken aan de tweede wereld oorlog. Voor de japanners zich over gaven werd de eerste bom al op Hiroshima gegooid. Drie dagen na de bom op Hiroshima werd deze tweede atoombom op de Japanse stad Nagasaki geworpen. In de steden stonden nog maar enkele gebouwen overeind. Doordat het atoombommen waren was de explosie heel groot. Dat komt door dat de bom 3 meter lang was en er zitten allemaal deeltjes in de bom, als een deeltje ontploft splijt het hierdoor krijg je een ketting reactie. Door de ontploffing van de bommen kwamen naar schatting 200.000 mensen om het leven, de mensen die het overleeft hadden kwamen er van af met zware verwondingen of handicap.

‚Äč

Waarom zijn er zoveel tegenstanders van kernenergie en hoe voeren ze actie? Er zijn veel mensen tegen kernenergie en kerncentrales, omdat de kerncentrales veel geld kosten en bij kernenergie veel chemische en gevaarlijke stoffen vrijkomen. Ook zijn veel mensen bang omdat een kernramp nooit uitgesloten kan worden. Als er een kernramp komt dan zijn er veel mensen in gevaar omdat er grote hoeveelheid radioactiviteit vrijkomt. Veel mensen raken ook ongerust hoe het later zou gaan in de toekomst met de mensheid en de natuur. Maar hoe voeren de mensen nou Actie? De mensen die tegen kerncentrales zijn, staan met borden op een plein om meer aandacht te krijgen en soms staan ze voor het hek van de kerncentrale met hun borden. Ook hangen mensen posters op of delen flyers uit. Ze protosterren meestal met grote groepen.

Credits:

Created with images by sybarite48 - "Saint-Laurent-Nouan (Loir-et-Cher)"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.