Loading

SETMANA D'HÀBITS SALUDABLES AL BENVIURE. 22 - 25MAIG

  • ZUMBA PER A TOTHOM
  • TALLERS I ESMORZARS FAMÍLIES
  • TALLER HIGIENE POSTURAL
  • ZUMBA E.INFANTIL
  • BATUTS E.INFANTIL
  • OLIMPIADES SALUDABLES
  • JUGUEM I FEM AMICS 1R
  • JORNADA INCLUSIVA 3R
  • II PUJADA A SANT RAMÓN
  • OMPLIM DE TARONGES EL BENVIURE

ZUMBA PER A TOTHOM

TALLERS I ESMORZARS FAMÍLIES

TALLER HIGIENE POSTURAL

ZUMBA EDUCACIÓ INFANTIL

BATUTS EDUCACIÓ INFANTIL

OLIMPIADES SALUDABLES

JUGUEM IFEM AMICS 1R

JORNADA INCLUSIVA 3r

ii pujada a sant ramón

repte: omplim de taronges el Benviure/ mengem molta fruita

la setmana d'hàbits saludables ha estat tot un èxit.

Us hi esperem el curs que ve.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.