PVC PROFILI - DA LI ZNATE KOJI SU NAJBOLJI

PVC PROFILI - MERLO KVALITETA

Kada dodje vreme za zamenu stare stolarije naš čovek, običan kupac je u velikoj dilemi oko odabira izvodjača zbog preplavljenosti tržišta firmama koje se bave PVC i ALU stolarijom. Same cene mogu da se razlikuju i do 30%.

Pri zameni stare stolarije najbitnije je odabrati dobar profil i okov, tako da te dve stvari i dominantno odredjuju cenu PVC stolarije. Osim broja komora bitna je i debljina spoljašnje ivice pvc profila, koje su podijeljene u tri klase: klasa A (vidljive stranice min. 2,9 mm, nevidljive min. 2.5 mm), klasa B (vidljive stranice min. 2,5 mm, nevidljive min. 2.0 mm) i klasa C (debljina stranice od 1,5 mm ili manje). Razlika između klase A i klase B nije značajna puno po kvaliteti, pri čemu se ipak, naravno preporuča klasa A, dok je preporuka za klasu C ,u potpunosti izbegavati.

Na našem tržištu postoji dosta kvalitetnih nemačkih profila. Pored TROCALA čiji smo mi inače distributeri, tu su npr. Rehau, Veka, Salamander, Aluplast. Ovi profili se sigurno ne rade od reciklirane plastike (osim ako nisu njihove kopije), firme koje ih rade sigurno koriste dobar okov i pri njihovoj ugradnji ćete dobiti minimalnu garanciju od 5 god, kao i ovlašćeni servis firme koja ih postavlja. Ono na šta treba obratiti pažnju su roletne. Većina proizvodjača PVC stolarije ne stavlja originalnu roletnu svog profila jer je dosta skuplja, ali isto toliko i kvalitetnija (zato što je kutija termoizolovana, sadrži adapter koji idealno vezuje profil i kutiju roletne i sadrži alu lamelice punjene poliuretanom koje daju dodatnu zvučnu i toplotnu izolaciju), nego koriste roletne koje rade roletnari (koje se naknadno ušrafe u napravljenu stolariju i zalivaju silikonom) i nikad ne mogu da imaju termoizolaciona svojstva kao originalna roletna, a i estetski nije ni blizu original.

NAŠI PROFILI

Što se tiče naših PVC profila nemackog proizvodjaca TROCAL, koji je jedan od lidera, čija je prva serijska proizvodnja kenula 1954. godine od kada TROCAL stalno potrvrđuje svoju poziciju vodeceg inovatora na tržištu PVC stolarije. Postoji izbor od dva petokomorna profila i jednog sestokomornog. Petokomorni su TROCAL 70 mm i TROCAL 76 mm.

Za niskoenergetsku gradnju potrebna su inteligentna rješenja. TROCAL 76.

Sestokomorni profil je TROCAL 88+ ,komore su tako osmišljene da daju savršenu toplotnu izolaciju, pored dve standardne, sadrži i treću zaptivnu gumu unutar profila, a sve u korist što bolje toplotne izolacije.

Naši profili i u stoku i krilu sadrže pocinkovani čelik od 1.5mm koji daje dodatnu jačinu i stabilnost gotovim otvorima.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.