Loading

NIEUWSBRIEF OUDERS BC BROEKHIN

Heeft u zin in een feestje met 1000 VMBO-leerlingen? Wij zijn op zoek naar beroepen en bedrijven in de regio Roermond voor ons fantastisch beroepenfeest dat op 1 maart 2018 gaat plaatsvinden. Dit beroepenfeest is gericht op VMBO-leerlingen en hun toekomst.

Tijdens ‘het On Stage Beroepenfeest’ gaan onze leerlingen in gesprek met allerlei verschillende beroepsbeoefenaars over hun beroep. Het beroep staat centraal in de persoonlijke gesprekken en biedt leerlingen de mogelijkheid om vragen te stellen. Ter plekke worden er afspraken gemaakt voor de ‘On Stage Doe Dag’ op 20 maart 2018. Tijdens deze ‘Doe Dag’ gaan de leerlingen, in twee dagdelen, op bezoek bij de beroepsbeoefenaars (bedrijven) waar zij een match mee hebben gemaakt. Zo krijgen ze een eerste indruk van het werk. Niet luisteren, maar doen staat centraal op deze ‘Doe Dag’. Om deel te nemen aan On Stage moet een Doe Dag georganiseerd kunnen worden.

Kunt u niet deelnemen als beroepsbeoefenaar, maar u wilt op het beroepenfeest toch een bijdrage leveren, dan kan dat. We zijn op zoek naar matchmakers. Dit zijn mensen die leerlingen tijdens het bezoek in contact brengen met de beroepsbeoefenaars. Er zijn verlegen leerlingen of leerlingen die de weg niet kunnen vinden of net iets te veel de kat uit de boom kijken. Deze leerlingen moeten door een matchmaker een beetje bij de hand genomen worden. Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met projectleider Paul van Lienen via: 06-46181084. Geluk doorgeven, wie wilt dat nu niet?

Meeloopdagen Vrijeschool

De vrijeschoolafdeling op BC Broekhin bestaat sedert 2012. In de eerste jaren (klas 7, 8 en 9) zitten leerlingen van verschillende niveaus (vmbo-t, havo en vwo) bij elkaar in de klas. In klas 10, 11 en 12 is het onderwijs gepersonaliseerd en worden de leerlingen intensief begeleid door hun mentor/coach. Leidend hierbij is de vrijeschool-pedagogie die gebaseerd is op de antroposofie. De vrijeschool hanteert het uitgangspunt dat onderwijzen óók opvoeden is. Dit betekent dat de totale ontwikkeling van de leerling onze aandacht heeft en dat leerprestaties een klein onderdeel hiervan zijn. Naast de gewone vakken zoals wiskunde en Nederlands, worden ook vakken aangeboden als schilderen, houtbewerken, smeden, drama en muziek. Wilt uw zoon of dochter zelf ervaren wat het betekent om in deze context les te krijgen? Meld hem/haar dan aan via onderstaande link.

Schoolplan 2017

Op dinsdag 24 oktober werd het Schoolplan 2017-2021 gepresenteerd. Dit schoolplan is ons kompas, het fungeert als inspiratiebron en is de motor voor de ontwikkeling van onze school. Samen (ouders, leerling en docenten) gaan wij uitzoeken wat bij onze school en onze leerlingen past. Meer weten?http://broekhin.nl/Onderwijs/Schoolplan20172021

Aijiththan Loganathan en Joy Mertens

Dit zijn Aijiththan Loganathan en Joy Mertens, beiden oud-leerlingen van onze school. Zo nu en dan zien wij onze oud-leerlingen nog wel eens terug of laten ze ons weten wat er van hun geworden is. Aijiththan en Joy zijn echter nog vaak op onze school. Ze waren tijdens hun jaren op Broekhin allebei heel erg actief en werkten mee aan vele activiteiten zoals de Vastenactieshow, Unplugged, de examenstunt, de kerst-musical, het examencabaret en nog een veel meer. Ook waren ze beiden lid van de leerlingenraad en Aijiththan zat namens de leerlingenraad ook in de medezeggenschapsraad. Normaliter betekent afscheid nemen van school ook afscheid nemen van deelname aan al die bijzondere activiteiten. Zo niet Aijiththan en Joy, ze zijn nog steeds actief op school bij de organisatie van allerlei activiteiten. Reden genoeg om hun te bevragen over hun niet aflatende betrokkenheid bij onze school.

Aijiththan studeert Technische Bedrijfskunde aan de TU in Eindhoven en is daarnaast ook nog eens heel erg actief in de lokale en provinciale politiek. Joy is afgestudeerd aan de SAE (School of Audio Engineering) in Amsterdam. Hij timmert hard aan de weg om als zelfstandig ondernemer zijn klantenkring uit te breiden. Joy is als Production Manager voor alles verantwoordelijk rond de opnames van de jaarlijkse Sjtasiefestasie in Roermond. Beiden vinden ze nog steeds heel erg leuk om bij allerlei producties op onze school mee te werken. Wij vinden dat prachtig en zeggen graag: Dankjewel!

Leerlingen van de vrijeschool hebben in de laatste weken voor het einde van dit jaar nog hard gewerkt tijdens de kunstvakken. Het resultaat mag er dan ook zijn. Wát een talent zit er op onze school! Er werd een heuse tentoonstelling ingericht waar allerlei soorten van werkvormen gepresenteerd werden. Hierbij een kleine selectie van al dit moois!

Onze Open dag wordt altijd druk bezocht. Om ervoor te zorgen dat iedereen goed geïnformeerd wordt over het onderwijsaanbod dat wij bieden, vragen wij bezoekers om zich vooraf via onze website aan te melden.

De directie en medewerkers van BC Broekhin wensen u fijne kerstdagen en een mooie start van 2018

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.