Loading

NIEUWSBRIEF OUDERS BC BROEKHIN

De ondernemersroute

VAKOVERSTIJGEND EN PROJECTMATIG WERKEN IN HET VMBO

Wij bereiden de leerlingen tijdens hun studie aan het vmbo-t+ voor op hun vervolgstudie en hun beroepskeuze. Dit betekent concreet dat alle leerlingen vanaf het tweede leerjaar werken aan vakoverstijgende projecten en vanaf het derde leerjaar kunnen instromen in “de ondernemersroute”. De leerlingen krijgen een lesprogramma waardoor ze meer te weten te komen over de vaardigheden die in de 21ste eeuw belangrijk zijn. Wij doen dit in samenwerking met het bedrijfsleven en het Mbo.

De leerlingen voeren opdrachten uit die aansluiten bij modules over duurzaamheid, loopbaan oriëntatie (stage, gastlessen, bedrijfsbezoeken) en het vak Technologie & Toepassing (ICT, webdesign, photoshop, 3d-printen, mechatronica). Daarnaast volgen alle leerlingen het vak Ondernemen en middels de opdrachten en modules leren de leerlingen hierbij over ondernemerschap en ondernemende vaardigheden / competenties. De deels theoretische modules gaan over chain supply, media-vormgeving, mechatronica, en bedrijfsadministratie/retail.

Leerlingen die in het vierde leerjaar bewust kiezen voor de ondernemersroute gaan een dag per week naar het MBO van hun keuze. Dit geeft hun nu al meer inzicht in de vervolg-opleiding na het vmbo-t. Bovendien kunnen ze op deze manier de vervolgopleiding verkorten.

Voco-informatieavond

Op 2 oktober vond de voorlichtingsavond over de Voco-opleiding (Voortgezet Onderwijs gecombineerd met Conservatorium) voor ouders en leerlingen van alle Soml-scholen plaats. Een 30-tal geïnteresseerde leerlingen en ouders waren hierbij aanwezig. Inmiddels hebben zich zeven leerlingen aangemeld voor dit bijzonder stuk Onderwijs op Maat.

Het geheel werd omlijst met acht prachtige muzikale optredens van leerlingen van BC Broekhin, Lyceum Schöndeln, Ursula Horn en Mavo Roermond.

Verkeerscampagne

Uw zonen en/of dochters nemen dagelijks deel aan het verkeer. Het is geen geheim dat hun verkeersgedrag soms nog te wensen over laat. De verkeersveiligheid van onze leerlingen is niet onze verantwoordelijkheid, maar heeft wel onze zorg. Daarom vragen wij aandacht voor twee verkeerscampagnes die deze periode van start zijn gegaan. Het betreft de campagne voor meer aandacht op de weg en niet meer Appen in het verkeer. Deze campagne heet: MONO, Ongestoord onderweg.

Jongeren verrichten tijdens het fietsen relatief vaak risicovolle handelingen, zoals Appen of raadplegen Sociale Media op hun smartphone. Een op de drie fietsers tussen 12-21 jaar zegt dat vaak/regelmatig te doen. Smartphonegebruik speelt een rol bij 1 op de 5 fietsongelukken waarbij jongeren gewond raken. De meeste jongeren zien zelf geen probleem. Zij zijn ervan overtuigd dat ze prima gelijktijdig kunnen fietsen én hun telefoon kunnen gebruiken.

De tweede campagne heeft de welluidende naam: Fietsverlichting....., Laat je zien! De dagen worden weer korter en soms fietsen onze leerlingen door het donker naar school en later ook weer door het donker weer naar huis. Reden voor onze school om ook deze campagne onder ieders aandacht te brengen. Want fietsen zonder licht in het (schemer)donker is gevaarlijk. Toch zien we nog steeds veel jongeren op pad met een fiets zonder licht. Het kan en moet beter, zeker nu het gebruik van losse fietslampjes sinds enkele jaren is toegestaan. Het is van belang om deze thema's met uw zoon of dochter te bespreken om te voorkomen dat zij op enig moment slachtoffer worden van een verkeersongeval. In de (mentor)lessen zullen deze onderwerpen ook aan de orde komen.

UNPLUGGED 2019

Op zondagavond, 10 februari 2019 vindt voor de twaalfde keer het muziekspektakel Unplugged plaats, deze keer onder de noemer ‘Unplugged Rewind’. Tijdens deze tweeënhalf uur durende muziekavond zullen verschillende leerlingen en docenten van Broekhin optreden Tevens zal een groot orkest bestaande uit (oud)leerlingen van onze school uiteenlopende muziekstukken ten gehore brengen. Reserveer alvast deze datum in uw agenda en houd de website of Facebookpagina in de gaten voor informatie over de kaartverkoop!

Credits:

Created with images by Marcus Neto - "Guitarist At A Show"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.