Mopsar SÅÅÅÅÅ SÖÖÖTA

Detta är en mops, det är en av det sötraste hundarna som fiiiiiinnnnnnsssssss.

Den här mopsen äter en morot!

Mopsar älskar att leka och busa. Deras lekfulla utryck ger ett gott skratt...

Mopsar är ofta lite ljus bruna, besch aktiga i färgen men en svart nos och lite svart på tassar och öron. De har ofta svarta ögen. Det finns också svarta mopsar men det är inte lika vanligt

Visst blir man glad när man ser dettta!!!! Denna mopsen är nog värdigt glad av sig kanske ite retfull.... vem vet!

#firstlove #diffrent #cuuuuute! Livet är fullt av framgångar och motgångar men den bästa måste nog var den första kyssen i gräset.

Hallowin firas på många olika sätt, med olika kostymer. Men den här mopsen valde den goda sidan.

SLUT

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.