Stockholm

Sveriges huvudstad Stockholm är elegant och välmående. Stockholms mest populära attraktioner är gamla stad och Stockholms kungliga slottet vilket är den officiella monarken residensse. Stockholm är sveriges politisk och ekonomisk centrum. Man resar till Stockholm för att shoppa och stadens kultur.

Stockholms kungliga slottet
Stockholms gamla stad

Area: 214.59 km2

Population: 923 500

Grundare: Birger jarl 1200-talet

Stockholm består av 14 öar sammanlänkade av 57 broar.
Silja fartyg är populära för resa till stockholm

Stockholms kollektivtrafik består av bussar och variation av tåg. Finska kan resa till Stockholm med båt.

Gröna Lund är populära attraktion speciellt bland barnfamiljer

Stockholm är en plats där alla bör besöka minst en gång under deras livstid.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.