טרשת העורקים אוראל - דרכא י2

טרשת העורקים הינה מחלה שיש לעולנו הנגרמת ממשקעים שומניים וריבוי של פלאק בעורק המעבה אותו

טרשת העורקים יכולה להתפתח בעורקים שונים בגוף ולפגוע באיברים שמונים טרשת העורקים יכולה להתפתח בעורקים שונים בגוף ולפגוע באיברים שונים כגון ראייה אם טרשת העורקים מתבצעת בעורקים במחוברים לעיניים שלנו וכדומה.

ישנה שני סוגים של מחלת טרשת העורקים: טרשת עורקים כלילית הפוגעת העורק המובל ללב עצמו וטרשת עורקים היקפית העשויה לפגוע בכל עורק בגופנו וכך איברי גופינו יושפע מהמחלה, תלוי באיזה עורק המחלה נתפסת.

:גורמי סיכון למחלה הינם עישון:אחד הגורמים המסוכנים המייצר רדיקלים חופשיים בגופנו השמנה וסכרת מהווים גורמי סיכון ותזונה העשירה בשומנים הופך לשומן מוקשה המהווה סכנה.

דרכים לטפל במחלה דרכים המסייעים לטיפול במחלה הינה צנתור לב או ניתוח מעקפים המייצרים נתיב נוסף המזרימים דם לאיברי הגוף אך טרשת עורקים אף פעם תיעלם. לכל בני האדם יש מחלה זו.

דרך חשובה המסייעת להילחם נגד טרשת העורקים הינה להיות אקטיביים ולבצע פעילות גופנית. בזמן שאנו נפעיל את גופנו ונבצע פעילות גופנית טרשת העורקים תוכל לעקב את ההתפתחות של המחלה.

טרשת העורקים מתחילה בגיל צעיר אך מופיעה לידי ביטוי בין הגיל 50-60 לכן חשוב מאוד להקפיד על תזונה נכונה כבר מגיל צעיר על מנת לצמצם את תהליך טרשת העורקים.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.