Düzenli Beslenme ve Fiziksel Aktivite ECE SU ATAKAN

Biz insanlar, sağlıklı bir yaşam isteriz, fiziksel olarak güçlü kalmak, çabucak hasta olmamak isteriz. Sağlıklı bir yaşam için düzenli beslenme en önde gelir.

Besinler vücudumuzun enerji kaynağıdır. Hiçbir canlı beslenmeden yaşayamaz. Vücudumuza düzenli olarak besin maddelerinde bulunan vitamin, karbonhidrat, yağ, protein ve mineralleri almamız gerekir. Bu maddelerin hepsine vücudumuzun belli miktarlarda ihtiyaçları vardır. Yeterince ve düzenli olarak alınmazsa hastalıklar meydana geleceği gibi fazla alınması da aynı şekilde sağlık problemleri doğuracaktır.

Sağlıklı olmak için beslenmemizin dengeli ve düzenli olması gerekir. Bu dengeli ve düzenli sözcük kalıbı çok fazla kullanılıyor olmakla beraber gerçekte tam olarak anlamı düşünülmez. Buradaki dengeli kelimesinin anlamı, yeterli miktarda anlamına gelir. Fazla değil, az değil. Fazladan alınan karbonhidratlar ve yağlar şişmanlamamıza neden olacağı gibi fazla alınan protein gut gibi hastalıklara, tuz ise yine aynı şekilde sağlık sorunlarına neden olur. Oysa bu maddeler aynı zamanda vücudumuzun yaşam faaliyetlerini sürdürebilmesi için elzemdir de. O sebepten denge çok önemlidir.

Düzenli beslenme kelimesi de beslenmenin sürekliliği anlamındadır. Bir gün dengeli şekilde alınan yiyecekler, ertesi gün alınmazsa, her gün gereken besin maddeleri vücudumuza girmezse yine sağlığımız bozulacaktır. Yağlar vücudumuzda depolanabilir, gereken zamanlarda kullanılabilirsede bazı besin maddelerinin her gün mutlaka alınması gerekir. Örneğin C vitamini vücutta depolanmaz. Fazlası vücuttan atılır. C vitamini de bizi hastalıklardan koruduğu için çok da önemlidir. Bu sebepten vücuda her gün gerekli miktarda alınmalıdır. Bu da her gün C vitamini içeren besin maddelerini tüketmemiz gerektiği anlamına gelir.

Toplumumuzun birçok sağlık sorununun temelini beslenmedeki yanlış alışkanlıklar oluşturmaktadır. Daha küçük yaşlarda başlanan fast food alışkanlıkları, şekerli ve asitli yiyecek ve içecekler vitamin ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kalırken, vücuda fazlası zarar olan şeker, yağ ve karbonhidrat depolamamızı sağlar. Kola gibi asitli içecekler özellikle çok zararlıdır. Beyinin besin maddesi olan şeker, ihtiyaçtan fazla alındığında yada meyve şekeri gibi doğal yollardan alınmadığında vücudumuz için zehir haline gelir. Dikkatli tüketilmelidir.

Beslenmek her canlının sürekli olarak gerçekleştirdiği bir faaliyettir. Yaşamımız için bu denli önemli olan beslenmeyi yaparken bilinçli olmamız bugün ve ilerde karşımıza çıkabilecek bir çok sağlık problemini önleyecek, kendimizi hem daha sağlıklı hem de daha dinç hissetmemizi sağlayacaktır. Dengeli ve düzenli beslenme konusunda bilgilenmeli, beslenme alışkanlıklarımızı ona göre ayarlamalıyız.

Fiziksel aktivite enerji kullanarak vücut hareketlerini anlatmak için kullanılan uluslar arası bir terimdir.

En basit tanımı ile enerjiyi harcamak için vücudun hareket etmesidir.

Fiziksel aktivite günlük yaşam içerisinde kas ve eklemlerimizi kullanarak enerji tüketimi ile gerçekleşen, kalp ve solunum hızını arttıran ve farklı şiddetlerde yorgunlukla sonuçlanan aktiviteler olarak tanımlanabilir.

Yürüme

Koşma

Sıçrama

Yüzme

Bisiklete binme

Çömelme kalkma

Kol ve bacak hareketleri

Baş ve gövde hareketleri

gibi temel vücut hareketlerinin tümünü ya da bir kısmını içeren çeşitli spor dalları, dans, egzersiz, oyun ve gün içerisindeki aktiviteler fiziksel aktivite olarak kabul edilebilirler.

Egzersiz ise düzenli olarak yapılan fiziksel aktivitedir. Egzersiz, düzenli ve tekrarlı vücut hareketlerini içerir.

Yelken

Tenis

Yüzme

Boks

Surf

Voleybol

Kayak

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.