Headhunting Transport Logistikk - Supply Chain Talent Gallery - Scandinavian Search Group

Headhunting Transport, Logistikk og Supply Chain

Talent Gallery og partner Anne Verdich har rekruttert til logistikkmarkedet de siste ti årene. Anne har selv jobbet innenfor transport og logistikk i mer enn 20 år og er i dag en av Norges dyktigste headuntere innenfor transport og logistikk.

Stillinger Transport & Logistikk

Vi arbeider med forskjellige stillinger innenfor Transport og Logistikk
 • Air forwarders
 • Airfreight Managers
 • Field Sales People
 • Key Account Managers
 • Team Leaders
 • Traffic Managers
 • Sales Managers
 • Country Managers
 • Managing Directors
 • Procurement Managers

Tjenester

 • Rekruttering
 • Seleksjon

10 års erfaring

Anne Verdich, Partner

Anne har arbeidet med headhunting i Talent Gallery - Scandinavian Search Group siden 2005. Hun har i mange år arbeidet innenfor logistikk og var blant annet en av de første ansatte i DHL Norge på 80-tallet. I dag er hun en av Norges mest erfarne headhuntere innenfor logistikkbransjen med en database på mange tusen fagfolk innenfor sektoren.

Anne Verdich Mobil: +47 4677 2020 e-mail: anne@talent-gallery.no

Ta Kontakt - + 47 4677 2020

Talent Gallery - Scandinavian Search Group ble stiftet i 1997

Scandinavian Search Group

 • Master Franchisee for MRI Network i Norden 1998 - 2002
 • Medlem av NPAworldwide fra 2014. Top EMEA Firm 2015 i NPAworldwide

Tre Executive search firma lokalisert i

 • Belgia
 • Norge
 • Tyskland

Medlemmer av NPAworldwide - et globalt nettverk med 500+ search selskap i alle verdensdeler

Created By
Anne Verdich
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.